« Povratak

POJEDINAČNI RAZVOJNI PROJEKTI

 

SUŠARA MESA-PRŠUTANA

 

1. UVOD

Programom je predložen jedan od modela sušenja i dimljenja mesa, odnosno pršutane na lokalitetu poznatom po klimatskim i ostalim uvjetima koji garantiraju kvalitetan proizvod.

Osušen na buri i oplemenjen specijalnom plijesni koja se sama razvija u povoljnom mediju, pršutu daju posebno obilježje, pa svi pokušaji da ga se zamjeni sličnim proizvodima (kraški pršut) bili su uzaludni, te je tako i ostao nezamjenjiv u turističkom ugostiteljstvu, ali i u svim ostalim segmentima potrošnje. Zbog dobrog imagea  i potražnje na tržištu, te dobrih ekoloških uvjeta za sušenje mesa, stvorili su se svi preduvjeti za pokretanje ove proizvodnje na starigradskom području.

 

2. PRIJEDLOG ASORTIMANA PROIZVODNJE

Program obuhvaća proizvodnju dalmatinskog pršuta, dalmatinske pancete, sušenog svinjskog vrata bez kosti (buđole) i svinjske plećke. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrsta proizvoda                           Potrebna sirovina                       Gotov proizvod

                                                      kom.               kg                          kom.            kg

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Dalmatinski pršut                       8.000          80.000                    8.000       48.000                                    

2. Panceta                                     4.000          12.000                    4.000         8.400   

3. Sušeni svinjski vrat                             4.000                     8.000                                4.000                 5.600  

4. Sušena  plećka                                                8.000                   32.000                                8.000              19.200 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno:                                                       24.000                132.000                              24.000              81.200

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3. TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE

3.1. Dalmatinski pršut

Dalmatinski pršut je trajni suhomesnati delikatesni  proizvod, specifičnog okusa i mirisa.

3.1.1. Vrsta sirovine i dodataka

Svinjski but s kostima

Morska sol krupna                    

Morska sol sitna                      

Svinjski but s kostima i kožom, bez dijela zdjelične kosti i ostavljenom sjednom kvrgom, salamuri se suhim postupkom utrljavanjem gore navedene smjese.

Temperatura svinjskog buta za soljenje u centru mora biti oko + 4ºC i pH od 5,8-6,2 . Tako posoljen svinjski but mora stajati, uz jedno presoljavanje, oko 15 dana, zavisno o veličini. Nakon toga mjeri se količina soli u proizvodu digitalnim ubodnim aparatom (salzmetrom). Ako je postignuta dovoljna količina soli (2-4%), pršut se pere i odmače u hladnoj protočnoj vodi, cijedi i stavlja u prešu (piz). Nakon prešanja od oko 10 dana pršut se vadi iz preše i stavlja u dimionu gdje se dimi oko mjesec dana na temperaturi +14ºC do +16ºC. Poslije toga pršuti se vješaju u komore za zrenje na +14ºC uz R.V. 75-80%. Nakon zrenja od 8-12 mjeseci pršut je spreman za konzumaciju.

 

3.2. Dalmatinska panceta

Dalmatinska panceta - trajni suhomesnati proizvod  (suha svinjska mesnata slanina)

3.2.1. Vrsta sirovine i dodataka

Svinjska mesnata slanina

Morska kuhinjska sitna sol                    

Natrijev nitrat (E251)                            

Šećer                                                    

Crni papar mljeveni                               

Luk češnjak (koncetrat)                        

Bilje

To je oblikovani dio grudnog koša mesnatih svinja s dijelom potrbušnice i slabine bez rebara i kostiju. Također tradicionalan proizvod na ovim lokalitetima. Priprema se s kožom. Specifičnog, je okusa i mirisa, a pravi­lno poredani slojevi mesnog i masnog tkiva na presjeku daju mu lijep izgled.

Iz slanine se uklone rebra čupanjem, te se ista salamuri gore navedenom smjesom utrljavanjem i ostavlja stajati u perforiranim posudama u prostoriji na +4ºC do +7ºC sedam dana. Nakon toga slanina se opere i odmače od viška soli, vješa na štapove, cijedi te stavlja na dim. Dimljenje se vrši na temperaturi od  +14ºC do +18ºC petnaest do dvadeset dana. Nakon toga slanina se stavlja u zrionu na temperaturu od +14ºC i relativne vlage oko 75-80%. Nakon mjesec dana panceta je spremna za konzumaciju.

 

3.3. Sušeni svinjski vrat u ovitku (Dalmatinska buđola)

To je trajni suhomesnati proizvod karakterističnog ugodnog mirisa i okusa, proizveden po tradicionalnim recepturama podneblja. Uvriježen je naziv buđola koji je vjerojatno nastao od riječi buđa koja je istočnog podrijetla, a znači plijesan. Uz nešto drugačiju tehnologiju u okolici Nina zovu je šokol.

3.3.1. Vrsta sirovine i dodataka

Svinjski vrat bez kosti

Morska kuhinjska sitna sol                    

Natrijev nitrat (E251)                            

Šećer                                                    

Crni papar mljeveni                               

Luk češnjak (koncetrat)                        

Bilje 

Također predstavlja kvalitetan proizvod kada je proizveden sušenjem i dimijenjem bez kosti i kože. Veoma tražen u turističkom ugostiteljstvu, jer uza sve kvalitetne osobine lako se i brzo priprema.

Dobro obrađen i ohlađen svinjski vrat na +4ºC, bez kosti, salamuri se gore navedenom smjesom utrljavanjem, te ostavlja stajati 8 dana u hladnoj prostoriji na +4ºC do +6ºC. Nakon toga vratina se opere i moči u protočnoj vodi 2 sata. Nakon toga puni se u umjetni ovitak i mrežicu, podvezuje i stavlja u prostoriju za dimljenje na cijeđenje. Nakon 12 sata stavlja se na dim na temperaturu od +14ºC do +18ºC uz R.V. 80%. Nakon završetka dimljenja buđola se stavlja na zrenje u kondicionirane komore na +14ºC, uz R.V. od 75-80%. Nakon završenog zrenja od 75-90 dana, proizvod je spreman za konzumaciju.

 

3.4. Sušena svinjska plećka

Trajni suhomesnati proizvod bez lopatice s kožom specifičnog okusa sličnog pršutu.

3.4.1. Vrsta sirovine i dodataka

Svinjska plećka bez kosti s kožom

Morska kuhinjska sitna sol                    

Natrijev nitrat (E251)                            

Šećer                                                   

Crni papar mljeveni                               

Luk češnjak (koncentrat)                       

Bilje

Otkoštena, obrađena i ohlađena svinjska plećka bez kosti, soli se gore navedenom smjesom utrljavanjem. Tako soljen proizvod salamuri se 10 dana u hladnom prostoru na+4ºC do +7ºC. Nakon toga pere se i odmače u hladnoj protočnoj vodi, cijedi i stavlja u prešu (piz) 3 dana. Nakon toga se vješa na batine i cijedi u dimioni 12 sata. Proizvod se zatim dimi 20-30 dana na temperaturi  od +14ºC do +16ºC uz R.V. 75-80%. Nakon tri mjeseca zrenja proizvod je spreman za konzumaciju.  

 

3.4.2. Organoleptička svojstva

Gotov proizvod je crveno smeđe boje, a na koži svjetlo bakrene. Na presjeku mesni dio je tamno crvene boje, a masno tkivo bijele boje. Okus i miris na fermentirano meso, svojstven, specifičan, sličan pršutu.

 
4. SANITACIJSKI UVJETI

Fekalna kanalizacija objekta treba biti izvedena odvojeno od tehnološke i oborinske kanalizacije. Tehnološka kanalizacija podvrgnuta je primarnom pročišćavanju sustavom filtera i taložnice, te prolazi kroz separator masti nakon čega se spaja s fekalnom kanalizacijom u vodonepropusnu sabirnu jamu. U cjelokupnom prostoru pogona potrebno vršiti redovitu dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, te kompletan tehnološki proces voditi po HCCP sustavu.

 

5.  POTREBNI  REPROMATERIJAL

          Naziv                                                Količina               Cijena              Iznos (kn)

      1.  Natrijev nitrat                                       200 kg                 19,00                 3.800,00

      2.  Sol                                                    8.000 kg                   1,50               12.000,00

      3.  Špaga obična                                      180 kg                 20,00                 3.600,00

      4.  Kartonski sanduci                            4.000 kom                 5,00               20.000,00

      5.  Ljepljiva traka                                          1 kg                100,00                   100,00

      6.  Ostali dodatci                                                                                          10.000,00

           Ukupno:                                                 -                          -                   49.500,00

 

6. POTREBNI PROSTOR I OPREMA

6.1. Prostor

Ukupan prostor za sušenje i dimljenje mesa sastoji se od slijedećih cjelina:

     1.  Soliona                                                 35 m2

     2.  Tiskaona                                               40 m2, visine 3m

     3.  Prostor za dimljenje i sušenje          80 m2, visine 8m

     4.  Zriona                                                   200 m2, visine 6m

     5.  WC i sanitarije                                       7 m2, visine 3m

     6.  Uredski prostor                                     8 m2, visine 3m

          Ukupno prostora:                             370 m2

 

6.2. Oprema

 1.  Rashladni agregat za sirovinu                                                                                           1 kom

2.  Utezi za pritiskanje mesa                                                                                                     10 tona

3.  Nosači za vješanje pršuta i drugog mesa                                                          1.500 kom 

4.  Salzmetar                                                                                                                                          1 kom       

5.  Higrometar                                                                                                                                       1 kom

6.  Termometri živini                                                                                                                           6 kom    

7.  Nareznica za rezanje pršuta                                                                                                   1 kom

8.   Vakumirka za vakurairanje i pakiranje pršuta                                                          1   k o m 

9.  Podna vaga s kružnom glavom                                                                                           1 kom

10.  Stolna vaga                                                                                                                                     1 kom 

11. Bazeni   za salamurenje mesa od 1.000 lit                                                               10 kom

12. Kuke za vješanje                                                                                                             20.000 kom  

13. Posuđe   i ostala oprema- prema potrebi

 

7.  POTREBNA ENERGIJA

1..   Potrebna el. Energija                                             60.000 KW/god.

      priključna snaga                                                          10 KW

2.   .  Drvo za proizvodnju dima                                                                    22 m3/god.

3.  .   Voda                                                                                                             520 m3 / god.                 

 

8. POTREBNA RADNA SNAGA

Stalno zaposlena 4 radnika.

Prosječna bruto plaća po stalnom radniku  60.000,00 kuna/god.

Ukupna bruto plaća stalnih radnika 240.000,00 kuna/god.

Sezonskih radnika  8  po 150 dana u godini.

Prosječna bruto plaća po sezonskom radniku  20.000 kuna/god.

Ukupna bruto plaća sezonskih radnika 160.000,00 kuna/god.

 

9. EKOLOŠKI UVJETI PROIZVODNJE

Sušenje i dimljenje mesa u ekološkom smislu je čista tehnologija. Voda koja se koristi za salamurenje mesa se prije propuštanja u prirodni recipijent profiltrira preko taložnika gdje se zadrži eventualno neotopljena sol. Sanitarne vode se također preko taložnika odvode dalje kao i vode od pranja te čišćenja prostora.  Sve ove vode odgovaraju standardima nezagađene vode. Dim za dimljenje mesa proizvodi se od prirodnog drveta (prirodni dim). Drvo je bjelogorično te ima minimalni utjecaj na zagađivanje prirodne sredine (nešto više od jedne prosječne stambene zgrade). Ostalih zagađivača u ovoj tehnologiji nema.

10. FINANCIJSKO-EKONOMSKA ANALIZA

10.1. Investicija u objekt i opremu

      Investicija u objekt                                                                       1.600.000 kuna

     Oprema objekta                                                                         300.000 kuna

    Ukupno:                                                           1.900.000 kuna
 
10.2. Ukupni troškovi

Specifikacija fiksnih i varijabilnih troškova

     Fiksni troškovi:

     Amortizacija:                                               78.000 kn

     Bruto plaće stalni:                                                           240.000 kn

     Ukupno:                                                318.000 kn

     Varijabilni troškovi:

     Sirovina i ambalaža                                                     3.159.500 kn


 
     Energija i voda                                                                      40.000 kn

     Bruto plaće sezonske                                                    160.000 kn

     Ukupno:                                            3.359.500 kn

 

10.2.1. Troškovi energije i vode

     Energija i voda :                                               40.000 kuna

     Električna energija 60.000 KW/god.                 30.000 kuna

     Drvo za dimljenje 20 m3 x 300 kuna                  6.000 kuna

     Voda 520 m3                                                      4.000 kuna

     Ukupno:                                                          80.000 kuna

10.2.2.  Amortizacija

   Amortizacija objekta  3                                48 .000  kuna

   Amortizacija opreme 10                                 30.000 kuna   

   Ukupno amortizacija                                      78.000 kuna

 

10.2.3. Troškovi sirovine

Tablica: Troškovi sirovine

Vrsta sirovine                                        količina (kg)        jedinična cijena (kn)           vrijednost (kn)                                                                                       

1.  Za dalmatinski pršut                            80.000                            25                                 2.000.000      

2.  Za dalmatinsku pancetu                     12.000                            20                                    240.000        

3.  Za sušeni svinjski vrst                           8.000                            30                                    240.000     

4.  Za sušenu svinjsku plećku                32.000                             20                                    640.000

UK U P NO :                                               132.000                               -                                  3.120.000     

 

10.3. Ukupan prihod

Tablica: Prihod gotovi proizvodi

 

Vrsta proizvoda                             količina (kg)       jedinična cijena (kn)      vrijednost (kn)

1.  Dalmatinski pršut                     48.000                       80                               3.840.000

2.  Dalmatinska panceta                 8.400                      50                                  420.000   

3.  Sušeni svinjski vrat                     4.800                       80                                  384.000    

4.  Sušena plećka                           19.200                      50                                  960.000

      Ukupno:                                      80.400                         -                                   5.604.000                      

 

10.4. Račun dobiti i gubitaka (  kn )

      1. Ukupan prihod                                              5.604.000 kuna

     2. Ukupan rashod                                              3.687.500 kuna

     materijalni troškovi                                                3.209.500 kuna
     amortizacija                                                               78.000 kuna

     bruto plaće                                                              400.000 kuna

     3. Bruto dobit                                                    1.916.500 kuna

 

11. ZAKLJUČNA OCJENA PROJEKTA

Na temelju napisanog mogu se donijeti slijedeći zaključci:

  • Na području općine Starigrad postoje odlični uvjeti za proizvodnju sušenih dalmatinskih pršuta, pancete, plećke i sušenog svinjskog vrata (buđole),
  • Na ovom području postoji dugogodišnja tradicija proizvodnje pršuta visoke kakvoće za vlastite potrebe,
  • U susjednim općinama Jasenice i Posedarje su veći proizvođači nadaleko poznatog dalmatinskog pršuta, za kojim je velika potražnja na tržištu,
  • Investicijska ulaganja u preradu mesa sušenjem i zrenjem su velika, ali ako se poštuju tehnološki normativi kao preduvjeti kakvoće proizvoda, može se dugoročno računati na dobru zaradu,
  • Ovim programom se zapošljava 6-10  novih djelatnika, stoga je on društveno koristan,
  • Program je izvediv u svim segmentima uz uvjet osiguranja obrtnih sredstava za sirovinu, repromaterijal, energente i plaće djelatnicima do početnog priliva sredstava od prodane gotove robe, što bi zajedno sa investicijom u osnovna sredstva iznosilo preko 5.500.000,00 kuna.

 

 

^ Gore