« Povratak

POJEDINAČNI RAZVOJNI PROJEKTI

 

SEOSKI TURIZAM

 

1. UVOD

Cjelogodišnje pružanje usluga smještaja i prehrane u adaptiranom dijelu seoskog gospodarstva za odmor prve kategorije. Dio seoskog gospodarstva uređen za potrebe seoskog turizma služi za smještaj i prehranu gostiju tijekom provođenja godišnjeg odmora na selu. Vlasnik seoskog gospodarstva priprema i poslužuje hranu i piće, te osigurava odgovarajuće čišćenje prostorija i zamjenu posteljine.

Primjer se odnosi na seosko gospodarstvo sa 5 dvokrevetnih soba prve kategorije, s pratećim prostorijama, koje se godišnje iznajmljuju 200 dana. Profitabilnost bi se mogla povećati većim brojem dana korištenja. Prednost ima planinski i brdsko-planinski prostor. Mikrolokacija ovisi o zdravom okolišu, blizini turističkih atrakcija, te komunalnoj i društvenoj infrastrukturi, posebice kvalitetnim prometnicama.

 

2. TEMELJNE ZNAČAJKE

Veličina prostora: 150 mneto površine.

Djelatnici: Vlasnik i još jedan član stalno zaposleni, prema potrebi rade i svi drugi ukućani.

Ulaganje kapitala: 333.000 kuna ( adaptacija 67 %, oprema 26 %, ostalo 7 % )

Razdoblje izvedbe: 3 mjeseca

3. PREDMET POSLOVANJA

3.1. Opis djelatnosti projekta

Budući da je trend  povratak zdravijem načinu života, povratak prirodi i tradiciji, ruralna područja (selo) postaje nova atraktivna destinacija modernog turizma. Prema iskustvima i tendencijama na tržištu, ponuda ovog seoskog turističkog gospodarstva imat će slijedeće sadržaje:

  • Smještaj na seoskom gospodarstvu s programom boravka i aktivnostima,
  • Posluživanje jela i pića na imanju uz razne manifestacije,
  • Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
  • Prema želji posjet kulturno-povijesnim znamenitostima i razne sportsko-izletničke  

            aktivnosti,

  • Ponuda ovisi o kreativnosti domaćina i gostiju, tradiciji i specifičnosti okruženja i sastoji se od: domaćeg vina i rakije, svježeg povrća i voća tek ubranog iz vrta, posebne vrste biljaka i životinja, specifična seoska arhitektura, stari običaji i svetkovine, specifični zanati, organiziranje izleta, seoski idilični pejzaži i okolina koja podrazumijeva doline, planine, jezera, rijeke, prirodni endemi itd. Sve je na dohvat ruke i pruža mnogo mogućnosti za specifičnost ponude, sadržaja osnovnih i dopunskih aktivnosti.

 

Turizam je na takvom gospodarstvu dopunska djelatnost vlasnika i članova njegove obitelji.

Ugostiteljske usluge članovi ovog seljačkog domaćinstva pružati će sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti. Ovo seosko obiteljsko gospodarstvo pružat će slijedeće ugostiteljske usluge:

  • Iznajmljivanje gostima 5 dvokrevetnih soba,
  • Pripremanje i usluživanje toplih i hladnih jela, te pića i napitaka iz pretežito vlastite proizvodnje,
  • Pružanje usluga kušanja vina ili rakije, te usluživanje domaćih narezaka iz vlastite proizvodnje,
  • Gostima će se osigurati zajednička prostoriju za jelo i dnevni boravak u kojoj će biti smješteni peć ili kamin, stol s klupama i suveniri.

Osim ugostiteljskih usluga, ovisno o želji gostiju moguće je organizirati i turističke usluge u ovom seljačkom domaćinstvu kao što su: iznajmljivanje konja za jahanja, foto-safari, branje plodova, berba voća i povrća, ubiranje ljetine, hranidba i mužnja domaćih životinja, te druge usluge ovisno o mogućnosti seljačkog domaćinstva, a u skladu sa zakonom o turističkoj djelatnosti.

Na ovom seoskom gospodarstvu posluživat će se poljoprivredni proizvodi proizvedeni isključivo na ovom gospodarstvu, kao i proizvodi proizvedeni na drugom gospodarstvu s kojim će ovo gospodarstvo zaključiti ugovor o razmjeni proizvoda. Tu spadaju autohtoni proizvodi kao što je sir, skorup, kiselo mlijeko, pršut, koštradina, teletina, jaretina, janjetina, domaća perad, kruh ispod peke, vino, rakija, med, voćni sokovi, te  gljive i drugo samoniklo bilje, puževi, žabe, voće, povrće, šumski plodovi, ribe i drugi morski organizmi i divljač koju će jedan od članova seljačkog domaćinstva razmijeniti, ubrati i uloviti sukladno posebnim propisima iz područja zaštite prirode, poljoprivrede, šumarstva, lovstva i ribarstva.

Obilježavanje objekta i ugostiteljski normativi biti će u skladu sa zakonskim propisima.

 

4. LOKACIJA PROJEKTA

4.1. Atraktivnost kraja

U Temeljnom djelu PUR-a procijenili smo atraktivnosti starigradskog kraja i okruženja i dali visoku ocjenu. Osim dobre klime, nezagađenog zraka i vode, odsutnosti buke i vibracije, očuvane prirode, očuvanog graditeljskog nasljeđa, očuvane socio-kulturne značajke, kulturne tradicije kraja, slikovitosti krajolika, područje projekta mora ispunjavati i slijedeće zahtjeve:

·                    Uvjete za rekreaciju, razonodu i posjete znamenitostima,

·                    Ugostiteljske objekte,

·                    Infrastrukturu,

·                    Dobru cestovnu povezanost,

·                    Telefonsku povezanost,

·                    Udaljenost do prve ambulante i pošte manja od 15 km,

·                    Udaljenost do prve trgovine i gostionice manja od 5 km.

 

4.2. Atraktivnost turističkog obiteljskog seoskog gospodarstva

Da bi se ovaj program uspješno proveo, vlasnik mora procijeniti atraktivnosti svog turističkog seoskog obiteljskog gospodarstva.

Procjena atraktivnosti seoskog obiteljskog gospodarstva uključuje slijedeće elemente:

·        Posjedovanje poljoprivrednog zemljišta i proizvodnje,

·        Posjedovanje gospodarskih zgrada uz stambeni objekt,

·        Posjedovanje stoke,

·        Mogućnost prezentacije poljoprivredne proizvodnje,

·        Atraktivnost lokacije samog objekta,

·        Osiguran automobilski pristup do kuće,

·        Osigurana električna struja, tekuća voda, telefonska veza,

·        Mogućnost preuređenja u turističko seosko gospodarstvo u okviru ekonomski prihvatljive investicije,

·        Broj, dob i sklonost članova seoskog domaćinstva za pružanje turističkih usluga.

 

4.3. Opis zaštite i utjecaja na okolinu

Djelatnost nema značajnijih negativnih utjecaj na okolinu. Štoviše, vodit će se velika briga, poticati i podizati moralna svijest korisnika turističkih programa i cijele javnosti.

Zaštita ekoloških interesa u cilju je razvoja ovog poduzetničkog programa.

Većina korisnika ovakvih aranžmana je izrazito ekološki svjesna, stoga i idu na selo da bi se što bolje saživili sa prirodom i izvornim ambijentom.

Otpadne kanalizacijske vode skupljat će se u vodonepropusnoj septičkoj jami.

 

5. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI ELEMENTI ULAGANJA

5.1. Struktura ulaganja

Strukturu ulaganja čine slijedeći elementi:

Predmet ulaganja                         Iznos                            Postotak

Adaptacija objekta                 223.110,00 kuna                     67%

Oprema                                    86.580,00 kuna                     26%

Ostalo                                      23.310,00 kuna                       7%

Ukupno                                 333.000,00 kuna                   100%   

Objekt će nakon rekonstrukcije imati 5 dvokrevetnih soba prve kategorije, s pratećim prostorijama, koje će se godišnje iznajmljivati 200 dana. Investicija uključuje i potrebnu opremu za namještanje soba, uredski i drugi materijal neophodan u ovoj djelatnosti. U blizini objekta je štala, vrt, voćnjak i potrebni sadržaji.

 

5.2. Struktura i broj zaposlenika

Stalno zaposlena su dva člana domaćinstva, a po potrebi pomažu im i ostali članovi.

Ukupna bruto plaća za dva stalno zaposlena člana domaćinstva godišnje iznosi 144.000,00 kuna.

 

 

6. TRŽNA OPRAVDANOST

6.1 Tržište nabave

Većinu namirnica seljačko turističko gospodarstvo pripremit će na vlastitom imanju i kupiti  na susjednim imanjima, a ostalo što se mora kupiti nabavit će na slobodnom tržištu. 

 

6.2. Tržište prodaje

Vlasnik će provoditi marketinške i druge aktivnosti, kako bi što bolje predstavio svoje obiteljsko turističko gospodarstvo, koristeći pri tome Internet i sva druga medijska sredstva.  Očekuje se posjet i domaćih i inozemnih gostiju, jer je sve više svjetski trend ovakva vrsta odmora.

 

6.3. Procjena ostvarenja prihoda-tržišta

U 5 dvokrevetni soba stane 10 osoba, očekivana popunjenost 200 dana, a umnožak daje 2.000 osoba godišnje, što je baza za izračun troškova i prihoda. Cijena aranžmana po osobi je 400,00 kuna, a umnoškom sa brojem dobijemo ukupni prihod koji iznosi 800.000,00 kuna.

 

7. FINANCIJSKI ELEMENTI PROGRAMA

7.1. Potrebna osnovna sredstva

Adaptacija objekta, opremanje prostorija i ostalo potrebno za pokretanje djelatnosti bavljenja seoskim turizmom u vrijednosti od 333.000,00 kuna.

 

7.2. Ukupni troškovi

Tablica: Prikaz troškova

Opis                                                                                 iznos (kuna)

Sirovine, energenti i materijal                                          291.000,00

Usluge                                                                                30.000,00

Ostali troškovi                                                                    50.000,00

Ukupno                                                                             371.000,00

Osoblje                                                                              240.000,00

Troškovi financiranja                                                         16.650,00

Amortizacija                                                                       27.864,00

Sveukupno troškovi                                                         655.514,00 

 

7.2.1. Troškovi sirovine i materijala

Tablica: Kalkulacija troškova hrane (kuna)

Opis

Količina

Trošak

Iznos

Obrok

 

 

 

Doručak

2.000

30

60.000,00

Ručak

2.000

50

100.000,00

Večera

2.000

30

60.000,00

Međuobroci i ostale namirnice

2.000

30

60.000,00

Ukupni troškovi hrane       

-

-

280.000,00

 

7.2.2. Proračun amortizacije

Proračun amortizacije stalnih sredstava izvršen je linearnim otpisom vodeći brigu o dopuštenoj stopi amortizacije. Godišnji plan amortizacije osnovnih sredstava naveden je u tablici koja slijedi.

Vrsta sredstava          Osnovica (kn)          Stopa (%)    Amortizacija (kn)

Objekt                         562.500,00                  3                         16.875,00            

Oprema                         86.580,00                10                         19.300,00

Ostalo                           23.310,00                 10                          2.331,00

Ukupno:                                                                                    27.864,00

Proračun amortizacije osnovnih sredstava izveden je temeljem njihovih nabavnih vrijednosti i odgovarajućih godišnjih stopa otpisa. Kod objekta je uračunato ulaganje, te je procijenjena nova vrijednost Proračunati iznos amortizacije su nenovčani izdaci i sastavni su dio rashoda poslovanja u računu dobiti i gubitka.

 

7.3. Projekcija računa dobiti i gubitaka

Nakon što su ukupni rashodi odbijeni od ukupnih prihoda, dobiven je iznos bruto dobiti na koji je obračunat porez po stopi od 20%. Nakon odbitka poreza na dobit dobiva se iznos neto dobiti kao prvi indikator učinkovitosti.

Stavka                                                                                  Iznos (kuna)

Ukupni prihod                                                                       800.000,00

Ukupni rashod                                                                       559.514,00

Bruto dobit                                                                           240.486,00

Porez na dobit                                                                         48.097,20

Neto dobit                                                                             192.748,00            

Temeljem podataka o neto dobiti iz zadnje kolone prethodne tablice, zaključuje se da ovaj poslovni plan u  godini normalnog poslovanja ostvaruje prihvatljivu neto dobit, koja zajedno s amortizacijom čini slobodna novčana sredstva. Podaci o neto dobiti ukazuju na profitabilnost poslovnog plana.

 

8. ZAKLJUČNA OCJENA PROJEKTA

U nastavku se sažimlju bitne odrednice koje usmjeravaju odlučivanje o prihvatljivosti pothvata i opravdavaju očekivanja potpore za financiranje dijela ulaganja.

·     Sredstva su namijenjena za pokretanje djelatnosti “seoskog turizma”, koja ima ekonomski i socijalni karakter,

·     Ciljevi i svrha ovog projekta su na liniji zapošljavanja radnika, njihovog stručnog osposobljavanja, te poticanja poduzetništva,

·     Područje provođenja projekta, kao područje od posebne državne skrbi, također je u skladu s programom Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, temeljem poticanja, zaštite, obnove i uključivanja u turizam prirodne baštine u turistički nerazvijenim područjima, 

·     Prema analizi učinkovitosti, poslovnim se planom ostvaruju vrlo prihvatljivi pokazatelji rentabilnosti, ekonomičnosti i proizvodnosti,

·     Ako bi analizirali financijski tijek poslovni plan je u svim godinama svog vijeka likvidan, tj. svojim ukupnim priljevima sredstava uspijeva podmiriti sve svoje odljeve sredstava.

 

 

^ Gore