« Povratak

POJEDINAČNI RAZVOJNI PROJEKTI

 

ULAGANJA U IZGRADNJU POSLOVNE HALE I NABAVU STROJEVA I OPREME ZA OBRADU METALA

 

1. UVOD

 Primjer se odnosi na izgradnju poslovne hale i nabavku strojeva i opreme za obradu metala na području općine Starigrad - Paklenica. Sama proizvodnja se sastoji od izrade različitog pribora, dijelova i okova od inox čeličnih profila, prvenstveno izradu čeličnih ograda za balkone i stepenice te čeličnih vijaka višestruke namjene, ali u perspektivi i ostalih proizvoda slične namjene.

Prodaja je orijentirana na mogućnosti ugradbe u poslovne i stambene objekte ali i brodove, što otvara dovoljno mogućnosti za širenje tržišta.

Sama lokacija pruža već dovoljno prostora za prodaju proizvoda, obzirom da je

područje Starigrada vrlo aktivno što se tiče gradnje kako apartmanskih tako i poslovnih objekata. Mogućnost je dakako plasmana i na tržište okolnih naselja te grad Zadar.

  

2. TEMELJNE ZNAČAJKE

 Površina prostora, potrebna oprema te broj zaposlenika proizvodnog programa temelje se na nekim iskustvenim elementima sličnih pogona, tako da imamo slijedeće parametre:

-         zemljište površine 400 m2

-         proizvodni pogon površine 90 m2, od toga 40 m2 pogon za izradu vijaka, radiona za izradu čeličnih ograda 40 m2 i 10 m2 WC i ured.

-         objekt je predviđen čvrste gradnje sa manjim administrativnim dijelom

-         potreban broj zaposlenika je 8

Ulaganje kapitala u zemljište, objekt i opremu: 910.000,00 kn, a potrebna inicijalna obrtna sredstva cca 20.000,00 kn. Razdoblje izvedbe: 6- 8 mjeseci.

 

3. PREDMET POSLOVANJA

3.1. Opis djelatnosti projekta

Proizvodnja bi se temeljila na izradi čeličnih ograda i vijaka na bazi nabavke, odnosno proizvodnje i prodaje prosječno 9.000,00 kg inox materijala godišnje, koliko investitor očekuje da može plasirati na tržište.

Nabavne cijene kreću se u visini od cca 36 kn/kg a prodajne na visini od cca 115 kn/kg.

 

4. ANALIZA TRŽIŠTA

4.1. Tržište nabave

Potreban materijal za izradu, odnosno inox čelične cijevi i šipke nabavljali bi se na domaćem tržištu odnosno jednim dijelom od domaćih uvoznika. Distributivni kanali nabave su dobro organizirani i neće predstavljati ograničavajući faktor za investiciju.

 

4.2. Tržište prodaje

Kao što smo već ranije naveli, prodaja će biti okrenuta potrebama ugradnje proizvoda u brojne poslovne i stambene zgrade ali i velikom broju potrošača – nautičara na užem i širem tržištu. Iskustvo i profesionalnost investitora , te kvaliteta i cijena proizvoda, uvažavajući i konkurenciju, biti će garancija dobrom poslovnom rezultatu.

 

4.3. Procjena ostvarenja prihoda-tržišta

Procjenjuje se da će se godišnje prodati cca 9.000 kg  gotovih proizvoda (ograda, vijaka i drugo) od inox materijala, po cijeni od cca 115 kn/ kg .

Ukupno je to godišnji prihod od 1.035.000,00 kn.

 

5. LOKACIJA

Predviđena lokacija proizvodnog pogona je općina Starigrad – Paklenica, mjesto koje svojom aktivnošću u posljednje vrijeme privlači sve veći broj žitelja.

Pogon treba smjestiti u proizvodnu zonu prema prostornom planu ili na mikrolokaciji gdje je to dozvoljeno prostornim planom. Lokacija mora biti pogodna za planiranu djelatnost, a što je važno da ne zahtijeva veća ulaganja u komunalnu i prometnu infrastrukturu.

 

6. ZAŠTITA I UTJECAJ NA OKOLIŠ

Djelatnost ovog programa nema jačih negativnih utjecaja na okoliš.

Objekt i sve aktivnosti u njemu biti će usklađeni sa svim zakonskim propisima za takvu vrstu objekata. Higijenske mjere, mjere zaštite na radu i protupožarne mjere će se provoditi prema zakonskim odredbama.

Otpadne kanalizacijske vode skupljat će se u vodonepropusnoj septičkoj jami sa pročišćivačem. Krupni i drugi komunalni otpad odvozit će komunalna tvrtka. Eventualni ostatci inoxa prodavat će se sirovini dalje na reciklažu.

Drugih potencijalnih opasnosti za zagađenje okoliša u ovom programu nema.

 

7. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI PRIKAZ INVESTICIJE           

Tip objekta je proizvodni pogon čvrste gradnje, sa svom potrebnom opremom i postrojenjima.

Proizvodni pogon biti će površine 90 m2, od toga 40 m2 pogon za izradu vijaka, a radiona za izradu čeličnih ograda 40 m2, 10 m2 mali ured i WC.

Svi prostori će biti klimatizirani i usklađeni sa visokim standardima zaštite na radu.

 

8. PREDRAČUNSKA VRIJEDNOST INVESTICIJE

Zemljište površine ukupno 400 m2 kao i sve potrebne građevinske i uporabne dozvole osigurati će investitor prije početka same gradnje, a po osiguranju kreditnih ili drugih sredstava. Vrijednost zemljišta se procjenuje na cca 292 kn/m2 odnosno 117.000,00 kn.

Gradnja objekta iznosila bi cca 3.300 kn/m2, odnosno za površinu od 90 m2 to bi iznosilo 300.000,00 kn.

Postrojenje za izradu vijaka koštalo bi cca 300.000,00 kn, a bravarska i ostala oprema još dodatnih 160.000,00 kn.

Potrebna inicijalna obrtna sredstva za sam početak rada predviđena su u visini od 20.000,00 kn (potrošni materijal i sl.)

Na taj način ukupna predračunska vrijednost iznosi 930.000,00 kn.

 

9. IZVORI FINANCIRANJA

Vlastitim sredstvima u iznosu od 117.000,00 kn investitor će osigurati zemljište sa dozvolama za gradnju.

Pored toga, investitor planira koristiti kreditna sredstva jednog od poticajnih državnih programa (preko neke od poslovnih banaka ili izravno od HBOR-a) uz slijedeće uvjete:

-         rok otplate 9 godina uz jednu dodatnu godinu počeka

-         otplata u jednakim tromjesečnim ratama

-         kamatna stopa 6% godišnje, promjenljiva

-         najveća ukupna godišnja obveza po kreditu u drugoj godini vijeka projekta (dakle nakon isteka počeka) iznosila bi cca 131.514,00 kn, a obveza samo po osnovi kamate cca 44.850,00 kn

 

10. OBRAČUN TROŠKOVA

10.1. Troškovi djelatnika

Za nesmetano odvijanje proizvodnje planira se zaposliti 8 djelatnika (direktor, 2 bravara, administrator i 4 pomoćna radnika.

Predviđena prosječna mjesečna bruto plaća po radniku je 5.000,00 kn ili godišnje za svih 8 radnika ukupno: 480.000,00 kn.

 

10.2. Materijalni i Nematerijalni troškovi

 Tablica:

 

Opis

 iznos/kn

 

 

 

1

Materijalni troškovi

378.000

1.1.

nabavna cijena materijala

324.000

1.2.

struja, telefon, voda

40.000

1.3.

čistoća

7.000

1.4.

održavanje

5.000

1.5.

komunalije

1.500

1.6.

ostali materijalni trošak

500

2

Nematerijalni troškovi

25.500

2.1.

osiguranje

20.000

2.2.

reklama

5.000

2.3.

ostali NMT

500

 

UKUPNO

403.500

Udio MT u Ukupnom prihodu iznosi cca 37% i najvećim se dijelom odnose na troškove nabavne cijene materijala za proizvodnju.

 

10.3. Troškovi amortizacije        

 

Tablica:                                                                                         u kunama

VRSTA MAT.

IMOVINE

 

Osnovica

STOPA

AMORTIZ.

Am. god.

Iznos

OSTATAK

VRIJED.

 GRAĐEVINSKI OBJEKT

                300.000

                       4

                12.000

           180.000

 OPREMA

                460.000

                     10

                46.000

 

 UKUPNO

                760.000

  

                58.000

           180.000

Predviđeni vijek projekta je 10 godina, godišnja amortizacija iznosi 58.100,00 kn a ostatak vrijednosti projekta (odnosi se samo na građevinsku vrijednost objekta, jer se oprema u 10 godina u cijelosti amortizira) iznosi180.000,00 kn.

 

11. FORMIRANJE UKUPNOG PRIHODA

Ukupan prihod projekta temelji se na očekivanoj prodaji 9.000 kg inox materijala odnosno proizvoda (ograda, vijaka i drugo) po cijeni od 115 kn/kg, što je ukupno godišnji prihod od 1.035.000,00 kn.

Treba napomenuti da se kalkuliralo sa prosječnih 70% mogućih kapaciteta, iz razloga potrebe uhodavanja proizvodnje ali i ispitivanju prodajnog tržišta, obzirom na konkurenciju.

 

12.  RAČUN DOBITI I GUBITKA

Ukupan prihod:                               1.035.000,00 kn 

Trošak plaća                                         480.000,00 kn

MT i NMT troškovi                                  403.500,00 kn

Kreditne obveze (po isteku počeka)    131.514,00 kn

Ukupno troškovi:                            1.015.014,00 kn

Razlika primitaka i izdataka:             19.986,00 kn

 

Period povrata ulaganja bio bi tijekom osme godine vijeka projekta, a interna stopa rentabilnosti negdje oko 12% godišnje.

Mogućnost povećanja kapciteta proizvodnje i prodaje rezultirati će i još boljim financijskim pokazateljima.

U ovom izračunu nije prikazan prihod od moguće montaže proizvedenih djelova čime bi se značajno povećao financijski rezultat.

 

13. ZAKLJUČNA OCJENA

Na temelju iznjetoga valja zaključiti:

  • poticanje proizvodnje od ključnog je značaja za gospodarstvo općine Starigrad,
  • projektom se zapošljava 8 djelatnika, te je on društveno koristan,
  • investicija je ralno planirana kako u inputima tako i u izlaznim veličinama,
  • Analizom ekonomsko-financijskih čimbenika poduzetničkog pothvata utvrđeno je da projekt ostvaruje dobit, te da će poduzetnik bez problema moći podmirivati obveze prema kreditorima, djelatnicima, dobavljačima i državi,
  • Projekt ima dostatno rezervi u financijskom dijelu ali i u dijelu širenja kapaciteta u budućnosti.

 

 

^ Gore