« Povratak

POJEDINAČNI RAZVOJNI PROJEKTI

 

HOTEL KAPACITETA 60 LEŽAJA

 

1. UVOD

Primjer se odnosi na hotel sa 25 dvokrevetnih i 10 jednokrevetnih soba prve kategorije s pratećim prostorijama, koje se godišnje iznajmljuju 100 dana. Profitabilnost bi se mogla povećati većim brojem dana korištenja. Mikrolokacija ovisi o zdravom okolišu, blizini turističkih atrakcija, te komunalnoj i društvenoj infrastrukturi, posebice kvalitetnim prometnicama. Općina Starigrad je svojim prostornim planom predvidila takve lokacije.

 

2. TEMELJNE ZNAČAJKE

Veličina prostora: 900 mneto površine, od toga 100 m2 restoran i caffe bar, te 800 m2

hodnici i sobe sa sanitarnim čvorovima . Prostor je podijeljen na tri etaže sa po 300 m2.

Djelatnici: Vlasnik i još 10 stalno zaposlenih tijekom cijele godine.

Ulaganje kapitala u objekt i opremu: 4.672.000,00 kn, a potrebe za obrtnim sredstvima 100.000,00 kn.

Razdoblje izvedbe: 8 mjeseci.

 

3. PREDMET POSLOVANJA

3.1. Opis djelatnosti projekta

Iznajmljivanje 25 dvokrevetnih i 10 jednokrevetnih hotelskih soba oko 100 dana u godini tijekom ljetnog razdoblja, te ugostiteljska djelatnost u caffe baru i restoranu. Ovim projektom se omogućuje odmaranje uz more, kupanje, prehrana u vlastitom restoranu sa izvornim domaćim gastro-specijalitetima, razgledavanje okolice, te druge dokoličarske aktivnosti i sadržaje ovisno o želji turista i mogućnostima organiziranja domaćina. Poduzetniku je svakako u interesu organizirati dodatne sadržaje čime će povećati prihode hotela, ali i duže zadržati goste, te ih pridobiti za ponovni dolazak. Svjetski trend je aktivni odmor, sa puno dodatnih sadržaja.

 

4. ANALIZA TRŽIŠTA

4.1. Tržište nabave

Namirnice i repromaterijal nabavit će se na slobodnom tržištu, uz davanje prednosti domaćim proizvođačima ovoga kraja. 

 

4.2. Tržište prodaje

Vlasnik (direktor) će provoditi marketinške i druge aktivnosti, kako bi što bolje predstavio svoj hotel na domaćem i inozemnom tržištu, koristeći pri tome Internet i sva druga medijska sredstva. Potpisat će se ugovor sa nekoliko turističkih agencija koje će pravovremeno organizirati aranžmane. Naša je procjena da osim u samom centru grada Obrovca, treba bar još jedan hotel na lokaciji bliže mora, jer manje atraktivne lokacije u drugim mjestima to imaju i ostvaruju znatno bolje turističke rezultate. Stoga bi bilo dobro izgraditi ovaj objekt, kako bi se ovi neiskorišteni prirodni resursi mogli iskoristiti. 

 

4.3. Procjena ostvarenja prihoda-tržišta

U 25 dvokrevetni soba boravi 50 osoba, očekivana popunjenost 100 dana, a umnožak daje 5.000 osoba godišnje, što je baza za izračun troškova i prihoda. Cijena aranžmana po osobi je 250,00 kuna, a umnoškom sa brojem dobijemo prihod koji iznosi 1.250.000,00 kuna.

U 10 jednokrevetnih soba boravi 10 osoba, očekivana popunjenost je 100 dana, a umnožak daje 1.000 osoba godišnje. Cijena aranžmana po osobi je 350,00 kuna, a umnoškom sa brojem dobijemo prihod po ovoj osnovi koji iznosi 350.000,00 kuna

Restoran će raditi za  goste hotela, uz mogućnost manjim djelom i za ostale goste, računamo na bazi 7.000 gostiju tijekom 100 dana, pri tome bi se trebao ostvariti godišnji prihod od 1.050.000,00 kuna ili 150,00 kn po osobi dnevno.

Caffe bar će raditi tijekom cijele godine, a očekivani prihod je dnevno 1.500,00 kuna ili 547.500,00 kuna na godišnjoj razini. 

Na taj način ukupan prihod po svim osnovama iznosi: 3.197.500,00 kn

 

5. LOKACIJA                                                                              

Hotel bi se gradio u zoni turističke izgradnje ili drugdje gdje je dozvoljena gradnja ovakvih tipova objekata na području općine Starigrad u blizini mora. Mikrolokaciju određuje sam poduzetnik i usklađuje je sa prostorno-planskim dokumentima općine Starigrad.

U prethodnim poglavljima PUR-a analizirali smo atrakcijsku osnovu općine Starigrad i njezinog okruženja, pri čemu smo utvrdili prirodne i ostale resurse, te da postoje svi preduvjeti za uspjeh ovakvog programa.

 

5.    ZAŠTITA I UTJECAJ NA OKOLIŠ       

Djelatnost ovog programa nema negativnih utjecaja na okoliš, što više u cilju razvoja turizma bitno je očuvati sve prirodne resurse kako bi gosti i u budućnosti rado dolazili u ovaj kraj. Posebno je važno sačuvati čisto more kao važan resurs i preduvjet za ovu djelatnost koja je sezonskog karaktera. Objekt i sve aktivnosti u njemu biti će usklađeni sa svim zakonskim propisima za takvu vrstu objekata. Higijenske mjere, mjere zaštite na radu i protupožarne mjere će se provoditi prema zakonskim odredbama.

Otpadne kanalizacijske vode skupljat će se u vodonepropusnoj septičkoj jami sa pročišćivačem. Krupni i drugi komunalni otpad odvozit će komunalna tvrtka.

Drugih potencijalnih opasnosti za zagađenje okoliša u ovom programu nema.

 

7. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI PRIKAZ INVESTICIJE           

Tip objekta je hotel visoke kategorije, karakter građevine-novogradnja čvrsti materijal.

Hotel bi imao 900 m2 prostora na tri etaže svaka po 300 m2, u najdonjoj etaži bio bi caffe bar i restoran, te bi imao ukupno 35 soba sa kupaonom i WC-om, od čega bi 10 soba bile jednokrevetne, a 25 dvokrevetnih što daje ukupan kapacitet od 60 kreveta. Gradilište veličine 2.000 m2 sa uređenim parkirnim prostorom i okolišem, te pristupom za dovoz repromaterijala, vodo nepropusnom septičkom jamom sa prelivnicima i filtrima.

Godišnja popunjenost hotela je 100 dana. Restoran je namijenjen za goste hotela sa mogućnošću primanja i vanjskih gostiju, a radio bi kao i hotel. Caffe bar bi radio tijekom čitave godine.

 

8. PREDRAČUNSKA VRIJEDNOST INVESTICIJE                  

Objekt bez građevinske parcele 3.942.000,00 kuna (4.380,00 kn/ m2 gradnja).

Oprema objekta 730.000,00 kuna (namještaj, oprema za kuhinju, dostavno vozilo i sl.).

Ukupna predračunska vrijednost investicije je 619.000 eura ili 4.518.700,00 kuna.

Potrebna obrtna sredstva do prve naplate 100.000,00 kn (potrošni materijal i sl.).    

Stoga je za izgradnju i početak rada hotela potrebno uložiti sveukupno 4.611.280,00 kuna.

 

9. OBRAČUN TROŠKOVA

9.1. Troškovi djelatnika

Stalni djelatnici 10 x 5.840,00 kn bruto mjesečno x 12 mjeseci = 700.800,00 kn.

Strukturu zaposlenih sačinjavali bi slijedeći djelatnici:

·                    VSS-1 djelatnik

·                    SSS-6 djelatnika

·                    NKV-3 djelatnika

 

9.2. Materijalni i nematerijalni troškovi

Tablica: Materijalni i nematerijalni troškovi

 

Opis

 iznos/kn

1

Materijalni troškovi

1.540.000

1.1.

nabavna cijena hrane i pića

1.200.000

1.2.

Struja, telefon, voda

200.000

1.3.

Čistoća

70.000

1.4.

Održavanje

50.000

1.5.

Komunalije

15.000

1.6.

Ostali materijalni trošak

5.000

2

Nematerijalni troškovi

65.000

2.1.

Osiguranje

40.000

2.2.

Reklama

20.000

2.3.

Ostali NMT

5.000

 

UKUPNO

1.605.000

 

Ukupni troškovi iznose cca 40% u odnosu na prihod, a najveća stavka su troškovi nabavne cijene hrane i pića (37%).

 

9.3. Troškovi amortizacije 

 

Tablica: Troškovi amortizacije

                                                                                                                                                            kuna

VRSTA MAT.

 

STOPA

Am god.

OSTATAK

IMOVINE

Osnovica

AMORTIZ.

Iznos

VRIJED.

 GRAĐEVINSKI OBJEKT

             3.942.000

                       4

                157.680

        2.365.200

 OPREMA

                730.000

                     10

                73.000

 

 UKUPNO

             4.672.000

  

              230.680

        2.365.200

Predviđeni vijek trajanja projekta je 10 godina, godišnji iznos amortizacije prema zakonski dozvoljenim stopama iznosi 230.680,00 kn, a ostatak vrijednosti projekta je 2.365.200,00 kn (oprema se u cijelosti amortizira u 10 godina).

 

9.4. Troškovi financiranja

Investitor planira koristiti kreditnu liniju za poticanje turizma u suradnji sa nadležnim Ministarstvom, uz slijedeće uvjete:

  • Rok otplate 9 godina uključujući jednu godinu počeka
  • Kamatna stopa 4% godišnje, promjenljiva
  • Otplata u tromjesečnim ratama
  • Godišnje obveze po kreditu nakon počeka iznose za prvu godinu  713.000,00 kn,  a samo obveze po kamati u prvoj godini  iznose 182.000,00 kn.

 

10. FORMIRANJE UKUPNOG PRIHODA

U 25 dvokrevetni soba boravi 50 osoba, očekivana popunjenost 100 dana, a cijena aranžmana po osobi je 250,00 kuna,što daje prihod koji iznosi 1.250.000,00 kuna.

U 10 jednokrevetnih soba boravi 10 osoba, očekivana popunjenost je 100 dana, a cijena aranžmana po osobi je 350,00 kuna, te dobijemo prihod po ovoj osnovi koji iznosi 350.000,00 kuna

Restoran računamo na bazi 7.000 gostiju tijekom 100 dana, pri tome bi se trebao ostvariti godišnji prihod od 1.050.000,00 kuna ili 150,00 kn po osobi dnevno.

Caffe bar će raditi tijekom cijele godine, a očekivani prihod je dnevno 1.500,00 kuna ili 547.500,00 kuna na godišnjoj razini. 

Na taj način ukupan prihod po svim osnovama iznosi: 3.197.500,00 kn

 

11. RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA                                   

 

Ukupni prihod:                        3.197.500,00 kn

Trošak plaća                                 700.800,00 kn

MT i NM troškovi                     1.605.000,00 kn

Kreditne obveze                           713.147,00 kn

Ukupno troškovi:                    3.018.147,00 kn

 

Razlika primitaka  i izdataka:  179.353,00 kn.

 

12. ZAKLJUČNA OCJENA

Na temelju iznijetoga valja zaključiti:

·        Potrebna je izgradnja ovakvih hotela radi proširenja turističke djelatnosti na ovom području,

·        Ako se poštuju zakonske odredbe izgradnje i rada ovim projektom se ne zagađuje okoliš,

·        Hotel će zapošljavati 11 djelatnika, pa je on društveno koristan,

·        Analizom ekonomsko-financijskih čimbenika poduzetničkog pothvata utvrđeno je da projekt ostvaruje dobit, te da će poduzetnik bez problema moći podmirivati obveze prema kreditorima, djelatnicima i dobavljačima,

·        Projekt je tržišno koristan jer omogućuje plasman domaćih proizvoda ovog kraja, pridonoseći time razvoju i opstanku OPG-a ovog područja.     

 

 

^ Gore