« Povratak

POJEDINAČNI RAZVOJNI PROJEKTI

 

AVANTURISTIČKI (PUSTOLOVNI) TURIZAM

1. UVOD

Turistički aranžmani su pripremljeni kao antistresni program za posebnu skupinu korisnika, koji imaju afiniteta za ovu vrstu turizma. Istraživanja su pokazala da veliki broj menadžera, poduzetnika, brokera i ostalih poslovnih ljudi, koji su pod svakodnevnim pritiskom i dolaze u stresne situacije, skloni koristiti rekreativne usluge i prolaziti različite antistresne programe.

 

Međutim, najveći efekt u rehabilitaciji i opuštanju su pokazali antistresni programi vezani uz boravak u prirodi. Ova vrsta programa, tzv. “Avanturistički turizam”, nudi kombinaciju avanturističkih vožnji terenskim vozilima, vožnju splavom i čamcem (rafting) rijekama i terensko jahanje.

Odmorišta su planirana na prikladnim mjestima, gdje je moguće opuštanje i razgledanje prirodnih znamenitosti i ljepota. Hrana  se priprema na terenu, što daje posebnu draž i podiže kvalitetu turističke usluge na višu razinu. Kulinarski specijaliteti su pomno pripremljeni, kako bi se uklopili u sadržaje turističkih programa.

Dakle, to je spoj avanture, rekreacije, opuštanja, zabave i gurmanskih doživljaja. Na taj način će se korisnici udaljavati od svakodnevnih problema i stresnih situacija, te pripremati svoj organizam i psihofizičku kondiciju za daljnje pothvate.

Ovaj oblik turizma prepoznali su korisnici koji spadaju u vrh europske i svjetske elite, koji su prezasićeni skupim hotelima, izobiljem, otmjenošću, konferencijama, poslovnim večerama, prigodnim zabavama i sličnim, zbog čega teže jednostavnom i normalnom načinu života.

Dakle poduzetnik je fokusiran na određeni segment korisnika. Dosadašnji pilot projekti na ličkom području pokazali su izuzetno veliki interes i zadovoljstvo pruženim uslugama. Konstruktivne kritike su iskorištene u svrhu poboljšanja kvalitete usluga, a uglavnom su se odnosile na opremu loše kvalitete (gume, sedla, šatori).

U tu svrhu se planira nabaviti  oprema, prijevozna sredstava, konji i šatori koji će biti prilagođeni zahtjevima korisnika, te izgradnja štale, skladišta i ureda.

Sve veći interes za raftingom na Zrmanji koja je blizu ove destinacije ukazuje da ovaj projekt ima budućnost.

 

Tržišnom analizom identificiran je segment korisnika, a način stupanja u kontakt s korisnicima je putem organizacije raznih manifestacija i putem preporuka, putem interneta, te putem medija javnog informiranja (Autoklub i slični časopisi).

U svrhu marketinških aktivnosti i organiziranja manifestacija potrebna su određena inicijalna sredstva kako bi se animiralo nove korisnike i privukao planirani broj turista.

Projekt će imati osim efekta  novog zapošljavanja, razvoja   turizma u unutarnjim i planinskim dijelovima ovih JLS-e, veliko ekonomsko značenje za razvoj Podvelebitskog prostora i Bukovice, promociju Hrvatske i općenito turizma u Hrvatskoj.

Razvojem ove vrste turističkih usluga animirat će se ostali kreativni poduzetnici kako bi iskoristiti prirodne resurse koji su dosad bili potpuno neiskorišteni.          

 

2. PREDMET POSLOVANJA

2.1. Opis poslovanja i djelatnosti u projektu

Predmet poslovanja je pružanje specifične vrste turističkih usluga, tzv. «Avanturističkog  turizma», za kojima se u svijetu bilježi trend porasta.

Aranžmani uključuju vožnje terenskim vozilima, terensko jahanje, te vožnje splavom i čamcima, u obilasku autentičnih predjela Bukovice, obronaka Velebita, NP Paklenice, kanjona rijeke Zrmanje i Krupe, izvora rijeke Krupe i Zrmanje, te brojnih špilja. Pošto je blizu Lika interesantno je i to područje.

Sredstva pravu svrhu dobivaju kada ih se na pravi način koristi, a u ovom slučaju su u funkciji, opuštanja i uživanja u prirodnim ljepotama – kao sastavni dio projekta antistresnog programa.

Vodeći posebnog računa o ekološkoj svijesti i zaštiti okoliša, korištenjem prijevoznih sredstava i terenskih vozila, omogućuje se korisnicima obilazak šireg područja, gdje mogu uživati u najrazličitijim prirodnim bogatstvima.

Osim toga, korištenje terenskih vozila na terenu predstavlja testiranje, a ujedno je i oblik promidžbe tih vozila. Stoga postoji mogućnost sponzoriranja ove djelatnosti od strane proizvođača različitih marki terenskih vozila.

Isto tako, suradnja sa Hrvatskim autoklubom koristit će se i u promotivne svrhe, primjerice kod organizacije automobilističkih susreta "OFF ROAD".

Naime, projekt je zamišljen kao oblik elitnog turizma, s naglaskom na pružanje visoko kvalitetne usluge usklađene sa zahtjevima korisnika. Karakteristike usluga, koje se nude, su boravak u prirodi, u autentičnim predjelima, na način koji podsjeća na vojnička logorovanja i sličan je načinu života divljeg zapada.

Dakle, to podrazumijeva boravak u vojničkim šatorima, spavanje u vrećama za spavanje, loženje logorske vatre, snalaženje u prirodi, divljini i slično.

Program boravka u prirodi je obogaćen kvalitetnom gurmanskom ponudom podgorskih i ostalih specijaliteta, a u tu svrhu je posebno potrebno pratiti ukuse pojedinih korisnika.

Visoka kvaliteta podrazumijeva potpunu prilagođenost programa i usluga  zahtjevima korisnika vezano uz terminski plan, sigurnost, kvalitetu, ispravnost opreme i prijevoznih sredstava. Stoga je potrebno voditi veliku brigu o održavanju opreme i prijevoznih sredstava.    

 

3. LOKACIJA            

3.1. Opis lokacije projekta

Predmet turističke ponude su prirodne znamenitosti i ljepote Velebita, Podvelebitskog prostora i Bukovice, te po potrebi i Like.

Prethodno su u temeljnom djelu opisana najvažnija područja i znamenitosti kao turističke atrakcije koje su dio aranžmana «Avanturističkog turizma» i turističke ponude.

 

3.2. Opis zaštite i utjecaja na okolinu

Djelatnost nema značajnijih negativnih utjecaj na okolinu. Štoviše, vodit će se velika briga, poticati i podizati moralna svijest korisnika turističkih programa i cijele javnosti.

Zaštita ekoloških interesa u cilju je razvoja ovog poduzetničkog programa.

Posebna briga će se voditi i o zaštiti rijetkih i endemičnih vrsta, a surađivat će se i s društvom za zaštitu okoliša.

 

4. TEHNOLOŠKO-TEHNIČKI ELEMENTI ULAGANJA 

4.1. Opis strukture ulaganja

Strukturu ulaganja prikazuje sljedeća tablica:

Tablica: Potrebna sredstva

Opis

Količina (u kom)

Cijena (u kn)

        Iznos (u kn)

Građevinski objekti

 

 

 

Gospodarski objekt

1

150.000,00

150.000,00

Ukupno        

 

 

150.000,00

Prijevozna sredstva

 

 

 

Terensko vozilo

2

100.000,00

200.000,00

Terenski motocikl

1

20.000,00

20.000,00

Ukupno        

 

 

220.000,00

Osnovno stado

 

 

 

Konji

5

8.000,00

40.000,00

Ukupno        

 

 

40.000,00

Oprema

 

 

 

Sedla za konje

5

3.000,00

15.000,00

Gumeni čamac za rafting

2

15.000,00

30.000,00

Šatori za kampiranje

5

2.000,00

10.000,00

Gume za terenska vozila

8

3.750,00

30.000,00

Vanbrodski motor 20 KS

1

15.000,00

15.000,00

Agregat za proizvodnju struje

2

5.000,00

10.000,00

Specijalne vreće za spavanje

10

1.000,00

10.000,00

Brodski pod 60 m2

60

166,67

10.000,00

Motorna pila

1

5.000,00

5.000,00

Ostala oprema i sitni inventar

1

38.000,00

38.000,00

Osobno računalo

1

10.000,00

10.000,00

Digitalna kamera

1

6.000,00

6.000,00

Digitalni fotoaparat

1

4.000,00

4.000,00

Ukupno        

 

 

                 193.000,00     

Sveukupno

 

 

603.000,00

Gospodarski objekt će služiti za garažiranje vozila i smještaj konja (staja), a njegov odvojeni dio za čuvanje i pripremu hrane.

Ostala oprema se sastoji od raznih alata, a sitni inventar od regala za opremu, čuvanje namirnica, hladnjače za hranu i sličnog.

 

4.2. Struktura i broj zaposlenika

U svrhu obavljanja djelatnosti zaposlit će se pet djelatnika. Radni zadaci će biti podijeljeni na način da će jedan zaposlenik obavljati zadatke vezane uz aranžman terenskog jahanja – postavljanje šatora i kuhanje. Drugi  će radnik obavljati aktivnosti vožnje splavom i čamcem (rafting), također kao pomoć vodiču u pripremi obroka i potrebnih logističkih operacija. Treći će zaposlenik biti zadužen za nabavu i pripremu hrane u bazi, hranidbu konja, pomoć na terenu, te će prema potrebi pomagati u aktivnostima drugih grupa u slučaju spriječenosti kojeg od vodiča.

Direktor će obavljati organizacijske i administrativne poslove, odnose s poslovnim partnerima i medijima (Hrvatski auto klub) i marketinške poslove. Voditelj  će obavljati terensku vožnju,   koordinirati radom grupa i pomagati u logističkim poslovima. Članovi će obavljati, kako je na početku spomenuto, poslove terenske vožnje, terenskog jahanja i splavarenja.

 

5. TRŽIŠNA OPRAVDANOST

5.1. Tržište nabave

Nabava se u najvećem dijelu odnosi na nabavu namirnica za pripremu hrane. Meso, povrće i voće će se nabavljati od obližnjih proizvođača vodeći računa o izvornosti ovih proizvoda. Temeljem ugovora o suradnji sa kooperantima proizvođačima poljoprivrednih proizvoda, nabavne cijene će biti povoljnije nego na slobodnom tržištu.

Ostale namirnice, sitni inventar, potrošni materijal, pogonsko gorivo (diesel, eurosuper) i ostalo će se nabavljati na tržištu od najkonkurentnijih dobavljača.

Vodit će se računa o kvaliteti, a koristit će se uglavnom proizvodi hrvatskog podrijetla, posebno proizvodi ovog kraja, a u svrhu promocije domaćih proizvoda.

Djelatnici će u slobodno vrijeme raditi na poljoprivrednom gospodarstvu vlasnika i na taj način proizvoditi domaće autohtone proizvode kod kojih se u kalkulaciji uračunava njihova cijena koštanja umjesto prodajne cijene, čime se znatno pojeftinjuju namirnice.

 

5.2. Tržište prodaje

S obzirom da se radi o specifičnom obliku turizma, strategija se temelji na fokusiranju na uski segment potencijalnih korisnika usluga. Kao vrsta elitnog turizma, potencijalni korisnici se traže u skupini poslovnih ljudi koji imaju afiniteta za ovom vrstom usluga.

Kontakti sa određenim brojem korisnika biti će izvršeni putem časopisa Hrvatski auto klub. Pilot projekti, koji su provedeni na području Like, dali su dobre rezultate, a korisnici su pokazali veliki interes. Temeljem preporuka i povratnih informacija, sa sigurnošću je utvrđena kvota korisnika  usluga "Avanturističkog turizma".

Promocija putem Interneta (web stranica) će biti fokusirana na inozemne korisnike, iz okolnih europskih zemalja (Italija, Njemačka, Austrija, Švicarska, Francuska, Engleska i druge europske zemlje), dok će se obrada domaćeg tržišta provoditi putem medija (Hrvatski auto klub, radio) i organizacijom javnih manifestacija u suradnji sa proizvođačima terenskih automobila (obuka terenske vožnje). 

 

Planira se provođenje popularizacije avanturističkog turizma i među domaćom populacijom. S obzirom da se radi o kratkim i dinamičnim aranžmanima, vodeći računa o financijskim mogućnostima, očekuje se povećanje interesa i među domaćim turistima.

Dosadašnje aktivnosti putem probnih projekata i raznih manifestacija su pokazale dobre rezultate. Korisnici su izuzetno dobro prihvatili proizvod, te su pokazali interes za ponovnim dolaskom.

Medijski popraćene manifestacije su bile tzv. OFF ROAD LIKA 2003., a bilo je i raznih atraktivnih programa poput "paraglajdinga", skakanja specijalnim padobranima s planinskih stijena, koje su provodili posebno obučeni skakači. Trenutne aktivnosti rafting kluba u Obrovcu doprinose popularizaciji ove vrste turizma. Ti skupovi su privukli veliki broj ljudi i od izuzetnog su promotivnog karaktera.

Bilo bi potrebno u cilju poboljšanja cjelokupne slike hrvatskog turizma, potpomoći ovaj projekt, čime će se steći povjerenje inozemnih, ali i domaćih turista.

 

5.3.        Procjena ostvarenja prihoda-tržišta

U sljedećem pregledu prikazan je plan formiranja prihoda od prodaje, a temelji se na realno planiranom broju korisnika. Iako su prihodi planirani oprezno, razvojne mogućnosti i apsorpcijska moć tržišta otvaraju i veće prodajne mogućnosti.

Proračun je izvršen temeljem planiranih prihoda i rashoda u godini normalnog poslovanja. Strukturne promjene uključuju usavršavanje turističkih programa, proširenje ponude, usklađivanje sa željama i zahtjevima korisnika, obogaćivanje sadržaja, poboljšavanje usluga i slično.

Tablica : Pomoćna-za izračun prihoda i rashoda

Opis

Trajanje aranžmana

Mjesečni plan

Sezonski plan

Kapacitet

Ukupni broj turista

Ukupno aranžmana

Angažman u danima

Logistička potpora

 

1

2

3(2x7mj)

4

5(3x4)

6(1x5)

7(1x3)

8

Terenska vožnja

3

3

21

10

210

630

63

63

Terensko jahanje

3

3

21

5

105

315

63

63

Splavarenje i rafting

2

4

28

20

560

1.120

56

56

Obuka terenske vožnje i off road

3

1,43

10

10

100

300

30

0

Ukupno

-

-

-

-

975

2.365

-

182

 

* Napomena: Pomoćna tablica služi isključivo za potrebe proračuna i kao jasniji pregled načina formiranja strukture prihoda i troškova.

 Tablica :  Plan i struktura prihoda

Opis

Cijena aranžmana (u kn po danu)

 

Broj aranžmana

 

Iznos (u kn)

Usluge

 

 

 

 

 

Vožnja terenskim vozilima

500,00

 

630

 

315.000,00

Terensko jahanje

600,00

 

315

 

189.000,00

Vožnja na splavu i rafting

400,00

 

1.120

 

448.000,00

Obuka terenske vožnje i off road

400,00

 

300

 

120.000,00

Reklamne i foto video usluge

200,00

 

200

 

40.000,00

Ukupni prihodi

 

 

 

 

1.112.000,00

 

6.        FINANCIJSKI ELEMENTI PROJEKTA

Projektom se financiraju radovi i aktivnosti koji su u funkciji:

  • razvoja turističke ponude na područjima na kojima turizam nije dovoljno razvijen,
  • zaštite, obnove i vrednovanja prirodne baštine uključivanjem u turističku ponudu,

·        razvoja nerazvijenih ruralnih područja i područja od posebne državne skrbi koja   

      imaju turističke potencijale u tradicijskoj i prirodnoj baštini.

 

6.1.        Investicije u osnovna sredstva

Prikazana je u prvoj Tablici, uključuje objekt, konje, vozila i opremu, te ona ukupno iznosi 603.000,00 kuna.

6.2. Investicije u obrtna sredstva

Polazište za procjenu investicija u obrtna sredstva je struktura troškova, te odgovarajući dani vezivanja pojedine vrste troškova, na drugoj strani.

Uvažavajući značajke pojedine vrste troškova, može se reći,  da neki imaju značajke sredstava, a neki značajke izvora iz poslovanja. To ovisi o tome da li se javljaju na početku ili kraju reprodukcijskog ciklusa.

Struktura stavaka sredstava i izvora ilustrira spomenutu podjelu na sredstva i izvore iz poslovanja i upućuje na način proračuna.

Ukupna godišnja vrijednost pojedine stavke sredstava i izvora iz poslovanja dijeli se s korespondirajućim koeficijentom obrtaja, koji ovisi o danima vezivanja, a razliku između ukupnih sredstava i izvora iz poslovanja čine potrebna obrtna sredstva po godinama analitičkog vijeka.

Obračun obrtnih sredstava je prikazan u nastavku:

 

Obrtna sredstva

 

 

 

 

Pojavni oblik obrtnih sredstava

Godišnji promet

Koeficijent obrtaja

Dani vezivanja

Obrtna sredstva

 

 

 

 

 

Temeljne sirovine i materijal

388.215,00

12,00

30,00

32.351,25

Energija

4.800,00

12,00

30,00

400,00

Usluge

68.000,00

4,00

90,00

17.000,00

Ostali troškovi

75.500,00

12,00

30,00

6.291,67

Zalihe gotovih proizvoda

0,00

12,00

30,00

0,00

Zalihe trgovačke robe

0,00

12,00

30,00

0,00

Potraživanja

1.112.000,00

12,00

30,00

92.666,67

Novac

0,00

12,00

30,00

0,00

Dobavljači

536.515,00

8,00

45,00

67.064,38

Porez na dohodak

52.736,94

12,00

30,00

4.394,75

Amortizacija

71.800,00

4,00

90,00

17.950,00

Rashodi financiranja

30.150,00

12,00

30,00

2.512,50

Troškovi osoblja

240.000,00

12,00

30,00

20.000,00

Ukupne potrebe

 

 

 

148.709,59

Ukupno odbitne stavke

 

 

 

111.921,63

Potrebna obrtna sredstva

 

 

 

36.787,96

Dani vezivanja u ovom poslovnom planu utvrđeni su temeljem iskustva o vremenu vezivanja pojedine kategorije obrtnih sredstava.

 

3.3. Troškovi poslovanja

Tablica: Prikaz troškova

Opis                                                                                 iznos (kuna)

Sirovine i materijal                                                           393.015,00

Usluge                                                                                 68.000,00

Ostali troškovi                                                                    75.500,00

Ukupno                                                                             536.515,28

Osoblje                                                                              240.000,00

Amortizacija                                                                        71.800,00

Sveukupno troškovi                                                         848.315,28

 

3.3.1. Troškovi sirovina i materijala

Tablica : Kalkulacija troškova hrane

Opis

Količina

Trošak

Iznos

Obrok

 

 

 

Doručak

2.065

30

61.950,00

Ručak

2.065

50

103.250,00

Večera

2.065

30

61.950,00

Međuobroci i ostale namirnice

2.065

30

61.950,00

Ukupno        

-

140

289.100,00

Hrana za konje

1.825

10

18.250,00

Ukupni troškovi hrane        

-

-

307.350,00

Tablica:  Kalkulacija troškova goriva

Aranžman

Angažman

Broj sredstava

Pređeni put/vrijeme

Ukupni  put/vrijeme

Potrošnja

Ukupna potrošnja

Cijena goriva

Iznos

Jedinice mjere

Dani

kom.

km/sati

km/sati

l/100 km; l/sat

litre

kn

kn

 

1

2

3

4(1x2x3)

5

6(4x5)

7

8(6x7)

Terenska vožnja

63

2

60

7.560

14

1.058

5,2

5.503,68

Obuka terenske vožnje i off road

30

1

100

3.000

18

540

5,2

2.808,00

Logistička potpora

182

1

150

27.300

12

3.276

5,2

17.035,20

Splavarenje i rafting

56

1

4

224

4

896

6

5.376,00

Agregati za proizvodnju el. energije

60,67

3

8

1.456

2

2.912

5,2

15.142,40

Ukupno        

-

-

-

-

-

8.682

-

45.865,28

*Napomena: cijene su

 bez PDV-a

**Potrošnja vanbrodskog motora na splavu i agregata se mjeri u litrama po satu.

 

                   

Troškove sirovina i materijala čine troškovi hrane i pića. Kalkulacija troškova hrane i pića je pripremljena temeljem normativa i jelovnika. Sadrže i troškove hrane za konje, a proračunati su iskustveno. Aktivnosti obuke terenske vožnje nisu uključene u obračun troškova hrane, jer se tim aranžmanom ne planira ponuda hrane i pića na način kao u osnovnim aktivnostima.  Troškovi električne energije su planirani u paušalnom iznosu s obzirom na broj trošila koja će se koristiti.

Troškovi rezervnih dijelova i sitnog inventara podrazumijevaju troškove auto-guma, posuđa, ambalaže i sličnih potrepština. Planirani su u iznosu 35.000,00 kuna.

Pod ostalim troškovima podrazumijevaju se troškovi pogonskog goriva, nafte i benzina za potrebe obavljanja djelatnosti.

 

3.3.2. Troškovi usluga

Troškovi marketinga se odnose na troškove promocije programa "Avanturističkog turizma", organizacije manifestacija i ostale troškove promotivnog karaktera. Održavanje podrazumijeva troškove održavanja vozila i opreme. Telekomunikacijske usluge se odnose na telefonske troškove i korištenje Interneta. Ostale usluge predstavljaju usluge veterinarske službe.

 

3.3.3. Troškovi osoblja

Pet stalno zaposlenih osoba sa ukupnom bruto plaćom koja iznosi 240.000,00 kuna.

 

3.3.4. Ostali troškovi

Neproizvodne usluge podrazumijevaju administrativne troškove, troškove javnog bilježnika (postupak osnivanja zadruge) i konzultanata, knjigovodstvene usluge i slično. Premije osiguranja se odnose na osiguranje osoba, vozila i turista. Planiraju se i troškovi bankarskih usluga, za plaćanja i naknade banci.

Konzultantske usluge uključuju osim izrade poslovnog plana dodatne iskustvene savjete (tuđa iskustva, analiza tržišnih prilika i prijetnji, snaga i slabosti poduzetnika–SWOT analiza, benchmarking, te ostale korisne savjete sa svrhom pripreme i tržišne afirmacije poduzetnika) i pomoć u dobivanju potrebnih informacija (knjigovodstvene i marketinške savjete, povezivanje s odgovarajućim institucijama, poslovnim subjektima i kompetentnim stručnjacima, te ostale poslovne informacije), stoga će se suradnja između poduzetnika i konzultanta nastaviti sa svrhom efikasnijeg uključivanja poduzetnika u tržišne i marketinške aktivnosti.

 

3.3.5. Proračun amortizacije

Proračun amortizacije stalnih sredstava izvršen je linearnim otpisom vodeći brigu o dopuštenoj stopi amortizacije. Godišnji plan amortizacije osnovnih sredstava naveden je u tablici koja slijedi.

 

Vrsta sredstava          Osnovica (kn)          Stopa (%)  Amortizacija (kn)

Objekt                         150.000,00                  3                         4.500,00            

Oprema                       193.000,00                10                       19.300,00

Transportna sredst.     220.000,00                 20                       44.000,00

Konji                            40.000,00                 10                         4.000,00

Ukupno:                                                                                  71.800,00

 

Proračun amortizacije osnovnih sredstava izveden je temeljem njihovih nabavnih vrijednosti i odgovarajućih godišnjih stopa otpisa. Proračunati iznos amortizacije su nenovčani izdaci i sastavni su dio rashoda poslovanja u računu dobiti i gubitka.

 

3.3.6. Projekcija računa dobiti i gubitka

Nakon što su ukupni rashodi odbijeni od ukupnih prihoda, dobiven je iznos bruto dobiti

na koji je obračunat porez po stopi od 20%. Nakon odbitka poreza na dobit dobiva se iznos neto dobiti kao prvi indikator učinkovitosti.

Stavka                                                                                  Iznos (kuna)

Ukupni prihod                                                                     1.112.000,00

Ukupni rashod                                                                        848.315,00

Bruto dobit                                                                            263.684,72

Porez na dobit                                                                          52.736,94

Neto dobit                                                                              210.920,00             

Temeljem podataka o neto dobiti iz zadnje kolone prethodne tablice, zaključuje se da ovaj poslovni plan u  godini normalnog poslovanja ostvaruje prihvatljivu neto dobit, koja zajedno s amortizacijom čini slobodna novčana sredstva. Podaci o neto dobiti ukazuju na profitabilnost poslovnog plana.

 

4. ZAKLJUČNA OCJENA

4.1. Osvrt na projekt

Stječe se nova slika o mogućnostima razvoja hrvatskog turizma  u svim oblicima pružanja turističkih usluga.

S obzirom na aktualnu situaciju na tržištu turističkih proizvoda i usluga, u razvijenim zemljama je tendencija korištenja kombinacije turističko-rekreativno-rehabilitacijskih programa. Svakodnevna užurbanost,  poslovne obaveze, preuzimanje rizika, prometne gužve, te ostali oblici svakodnevnih aktivnosti stvaraju kod ljudi pritisak i dovode do stresnih situacija.

U tu svrhu su pokrenuti razni zdravstveno-rehabilitacijski programi, međutim istraživanja su pokazala, da boravak u prirodi donosi najbolje rezultate u rješavanju stresnih situacija.

Kombinacijom sadržaja rekreacije, istraživanja prirodnih ljepota i znamenitosti, boravka u prirodi, gurmanskih doživljaja, izgrađen je posebni oblik turističkog proizvoda. To je vrsta proizvoda sa zdravstveno-rehabilitacijskim efektima, koji je u svijetu poznat kao «antistresni program».

Taj proizvod koriste i najviše će koristiti skupine ljudi koji su prenatrpani i zasićeni svakodnevnim obvezama i poslovima, a poznato je da spadaju u grupu financijski stabilnih pojedinaca. Stoga je ovaj turistički proizvod namijenjen prvenstveno financijski stabilnijim korisnicima, koji i pokazuju najviše interesa za taj oblik turizma. Međutim cijene aranžmana su prilagođene i ekonomskim prilikama u Hrvatskoj, pa se očekuje interes i od strane domaćih turista koji vole boravak u prirodi, gurmanske doživljaje i avanturu, a koji su nešto slabijih financijskih mogućnosti.

Proizvod je koncipiran tako da se u jednom laganom tempu, vrlo ležerno i efektno, kombinacijom turističkih sadržaja i usluga, stvori opuštena atmosfera u kojoj korisnici odmaraju svoj duh i tijelo. Višegodišnjim istraživanjem, posvećena je velika pažnja kreiranju proizvoda, a s obzirom da se radi o grupi ljudi koji su svakodnevno u kretanju, proizvod je upravo pripremljen tako da je boravak u prirodi umjereno dinamičnog, zanimljivog i opuštajućeg karaktera, usklađenog s potrebama, željama i zahtjevima potencijalnih korisnika.

Kombinacijom “terenske vožnje”, “terenskog jahanja”, splavarenja i raftinga u nadopuni s gurmanskim doživljajima, kreiran je turistički proizvod koji je izuzetno dobro prihvaćen od strane dosadašnjih korisnika i pokazan je veliki interes za ponovnim dolaskom.

Osim ekonomskog i socijalnog efekta, projekt će biti od izuzetnog promotivnog značaja za hrvatski turizam. Korisnici ovih turističkih programa će u svojoj svakodnevnoj okolini prenositi svoja iskustva i doživljaje, te će na najbolji mogući način preporučiti i prezentirati Hrvatsku, kao sadržajno bogatu i zanimljivu turističku destinaciju.

Program je izvozno orijentiran jer će najveći broj korisnika biti stranci, a planira se i provođenje popularizacije ove vrste turizma među domaćim potencijalnim korisnicima, što će utjecati na smanjenje odlaska elitnih hrvatskih turista u turističke destinacije izvan Hrvatske.  

 

4.2. Zaključci

U nastavku se sažimlju bitne odrednice koje usmjeravaju odlučivanje o prihvatljivosti pothvata i opravdavaju eventualno traženja potpore za financiranje dijela ulaganja.

·   Sredstva su namijenjen za pokretanje djelatnosti “avanturističkog turizma”, koja ima ekonomski i socijalni karakter, 

·   Ciljevi i svrha ovog projekta su na liniji zapošljavanja radnika, njihovog stručnog osposobljavanja, te poticanja poduzetništva,

·   Područje provođenja projekta, kao područje od posebne državne skrbi, također je u skladu s programom Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, temeljem poticanja, zaštite, obnove i uključivanja u turizam prirodne baštine u turistički nerazvijenim područjima, 

·   Prema analizi učinkovitosti, poslovnim se planom ostvaruju vrlo prihvatljivi pokazatelji rentabilnosti, ekonomičnosti i proizvodnosti,

·   Ako bi analizirali financijski tijek poslovni plan je u svim godinama svog vijeka likvidan, tj. svojim ukupnim priljevima sredstava uspijeva podmiriti sve svoje odljeve sredstava.

 

 

^ Gore