« Povratak

POJEDINAČNI RAZVOJNI PROJEKTI

 

TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI PROJEKT

POKRETNOG PČELARSTVA

 

1. UVOD

Cilj je formiranje suvremenog pčelinjaka kapaciteta 200-500 AŽ ili LR košnica koje bi bile složene na kontejnerima koje bi prevozio kamion. Prednost je jer pčele možemo seliti bez dodatnih komplikacija, a istovremeno kamion možemo koristiti i u druge svrhe. Sve  košnice pčela trebaju biti pod kontrolom i u sustavu poticaja HSC-a. Očekivani prinos meda po košnici bio bi 40-70 kg, ovisno o pašnoj godini, tj. o izdašnosti nektara medonosnog bilja. Na ovom području glavno medonosno bilje su kadulja, vrisak i livadne trave. Ove vrste meda su izrazito ljekovite, cijenjene i tražene. Istraživanja su pokazala da med od kadulje i vriska ima bakteriostatska svojstva, što znači da zaustavlja razmnožavanje mnogih gram pozitivnih i gram negativnih bakterija.

Osim meda kao glavnog proizvoda moguće je još proizvoditi propolis, pelud, matičnu mliječ i pčelinji otrov kao vrlo tražene proizvode u kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji. Vosak se uglavnom reciklira u satne osnove.

Obzirom da smo u Općem dijelu PUR-a analizirali visinu potrebnih ulaganja u zasnivanje pčelinjaka ovih kapaciteta i ekonomske pokazatelje učinkovitosti modela pokretnog pčelarenja, ovdje ćemo opisati ostale parametre potrebne za uspješnost ove proizvodnje.       

 

2. OSNOVNE ZNAČAJKE

Pčelarenje kod nas ima dugu tradiciju. Suvremeni uzgoj primjenjuje se tek nešto kraće nego u razvijenim pčelarskim zemljama. U Hrvatskoj je raširena europska siva pčela Apis mellifica carnica najmirnija i najblaža pasmina pčela u svijetu. Vrlo je marljiva i produktivna, a zimuje dobro i u lošim klimatskim uvjetima. Prije domovinskog rata u Hrvatskoj je bilo oko 180.000 košnica pčela, od čega je preko polovice zimovalo u priobalju. Temeljna obilježja dosadašnjeg pčelarenja su niska produktivnost rada i mali broj profesionalnih pčelara. Prevladavao je stacionarni način pčelarenja, gdje su prinosi samo 10-20 kg meda po košnici. Međutim u novije vrijeme sve više dalmatinskih pčelara seli košnice za boljom pašom, čime osigurava prinose meda i do 80 kg po košnici. Pojava varooze krajem osamdesetih godina i domovinski rat, prouzročili su značajno smanjenje broja košnica i tržnu važnost proizvođača meda. Posljednjih godina djelomično se obnavlja domaće pčelarstvo. Međutim još uvijek su ograničavajući faktori: slabo korištenje suvremenih tehnoloških rješenja u proizvodnji i preradi pčelinjih proizvoda, različito kretanje cijena meda i repromaterijala, te slaba akumulacija sredstava za samofinanciranje i reinvestiranje u pčelarsku proizvodnju.

Posljednjih nekoliko godina se mjerama državnih potpora pokušava obnoviti pčelarska proizvodnja Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Na državnoj razini izrađen je uzgojni program, kojim se uz stalan selekcijski rad strukovnih i znanstvenih ustanova pokušava pridonijeti boljim gospodarskim rezultatima u pčelarskoj proizvodnji.      

Ovo područje ima velike mogućnosti razvoja pčelarstva. Bogate paše medonosnog i ljekovitog bilja nisu dobro iskorištene. Konfiguracija terena podnosi znatno povećanje broja košnica, pogotovo selećih. Na ovom području treba u većini napustiti stacionarno pčelarenje i prijeći na mobilno, jer je ljeti bespašno razdoblje kada pčelar mora hraniti pčele ili ih pustiti da troše zalihe meda. Selidbom se osigurava cjelogodišnja paša. 

Proizvodnja peluda, voska, propolisa, matične mliječi, pčelinjeg otrova, matica i rojeva mogla bi pčelarstvo ovog područja učiniti još privlačnijim.

Osim primarne proizvodnje vrlo je interesantna i prerada meda u medenjake, licitare i proizvodnja medovine (šerbet, gverc) kao autohtonog pića Hrvata iz pradavne domovine, te proizvodnja medom zaslađene rakije.

Na cijelom području Sredozemlja med s podrijetlom od sredozemnog medonosnog i ljekovitog bilja i voća je privlačna dopuna turističke ponude. Kakvoća meda se mjeri kakvoćom pčelinje paše. Od mediteranskog meda na tržištu je posebno tražen kaduljin i vriskov med s Velebita.  

 

2. TRŽNA OPRAVDANOST

2.1. Tržište prodaje

Nema nikakvih problema sa plasmanom ovih kvalitetnih i cijenjenih proizvoda. Trenutna proizvodnja ne zadovoljava potrebe tržišta, pa je i sa ovog aspekta opravdano ulaganje u ovu vrstu proizvodnje. Potrošnja pčelinjih proizvoda višestruko se povećava u ljetnim turističkim mjesecima. Cijena je cca 6 EUR po kg meda.

Sa stajališta proizvođača važno je da pravilno uskladišten med nije kvarljiv, pa se može relativno lako čuvati do povoljne prodaje kupcu.

Gospodarska isplativost, osobito većih proizvođača može se dodatno povećati ulaganjem u dodatnu doradu i pakiranje, čime se povećava broj kupaca i obujam tržišta, kao i prodajna cijena proizvoda.

 

3. ORGANIZACIJA POSLA

Pčelinjak je obiteljskog tipa, pri čemu je jedan ili dva zaposlena ovisno o kapacitetu proizvodnje, a u slobodno  vrijeme pomažu i ostali članovi domaćinstva, te se po potrebi kod vrcanja ili selidbe angažira dodatna radna snaga. Poljoprivredno gospodarstvo ostvaruje dobru suradnju s poljoprivrednim, veterinarskim i drugim stručnim službama.

3.1. Kalendar osnovnih radnih postupaka u pčelarstvu

Siječanj: Čišćenje i popravak pribora, popravak i ožičenje satnih osnova, obnova košnica i pregled pčelinjaka.

Veljača: Pregled pčelinjaka, liječenje pčela, zamjena podnica, priprema okvira

Ožujak: Pregled pčelinjaka, prihranjivanje, zamjena okvira i nastavaka, umetanje satnih osnova i sumporenje pričuvnog saća.

Travanj: Moguća selidba, zamjena okvira i nastavaka, sušenje peludi

Svibanj: Zamjena okvira i nastavaka, proširenje prostora, dodavanje okvira, vrcanje,  pregled pčelinjaka.

Lipanj: Vrcanje, uzgoj matica, selidba, pregled pčelinjaka

Srpanj: Selidba, proširenje prostora za leglo, zamjena matice, vrcanje, pregled pčelinjaka.

Kolovoz: Selidba, vrcanje, zamjena okvira i nastavaka, liječenje.

Rujan: Pregled pčelinjaka, kontrola grabeži, postavljanje češljeva.

Listopad: Kontrola društava, pregled pčelinjaka, stavljanje hranilica.

Studeni: Pregled pčelinjaka, dohranjivanje, odjeljivanje pričuvnog saća.

Prosinac: Obnova i uređenje pčelinjaka, pregled pčelinjaka, čišćenje isp košnica, zaštita košnica od hladnoće. 

 

5. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI ELEMENTI PROGRAMA

4.1. Opis tehnologije

„Pčelinjak na kotačima“ ili kontejnerski pčelinjak je noviji fenomen u pčelarstvu. Kad pčelar odluči seliti, jednostavno sjedne za volan, upali motor, pod kontejner podvuče nisku šasiju kamiona i kreće na bolju pašu. Ne treba nikakve potrebne ventilacije jer se pčele „ubrade“ na košnici, ako im je vruće. Košnice su složene u dva reda, ovisno o dužini kontejnera prilagođava se broj košnica. Košnice AŽ se sastoje od plodišta ( donjih 10 okvira ) , medišta ( gornjih 10 okvira ) koji su pregrađeni matičnom rešetkom i od hranilice za dohranu pčela . U medište kroz  rešetku mogu proći samo pčele radilice koje donose nektar za med . Med se vrca samo iz medišta . Vrcanje se vrši 3-5 puta ovisno o godini .U plodištu su matica ,trutovi i radilice . U plodištu matica polaže jaja , ostale pčele radilice plodište opskrbljuju sa dovoljno meda i peluda , te se brinu o matici . Trutovi samo služe za kvalitetnu oplodnju matice . Svaki okvir se sastoji od voštanog saća  u kojem se nalazi med , pelud i jaja . Matica u veće stanice polaže neoplođena jaja iz kojih se legu trutovi ( partenogeneza ) , a u manje stanice  saća polaže oplođena jaja iz kojih se razvijaju radilice . Pčele se opskrbljuju s vodom iz pojilica različitih izvedbi . Jačina zajednice se održava dobrom pašom , a u zimskom periodu dohranom sa mednim pogačama . Kao lijekovi se upotrebljavaju različiti preparati protiv najčešćih bolesti kao što su varoza , nozemoza i vapnenasto leglo. Staro saće se mijenja za nove satne osnove koje se ugrađuju u okvire . Pčelinjak se pomlađuje izmjenom matica  ili u manjoj mjeri rojenjem . Pčelar mora nabaviti proporcionalan broj nukleusa za pojačavanje zajednica, tj. za umjetno razrojavanje, čime se omogućuje da zajednice imaju snagu potrebnu za što bolju i intenzivniju proizvodnju .

Dosadašnja tehnologija pčelarenja i tipovi košnica ograničuju broj pčelinjih zajednica koje pčelar može opslužiti. Uz odgovarajuću mehanizaciju za prijevoz i vrcanje, uporaba suvremenih košnica nastavljača na paletama osigurava profitabilniju proizvodnju s većim brojem zajednica, a suvremena tehnologija iskorištenje i nisko produktivne paše zanimljivih medonosnih i ljekovitih biljaka, te pojedinih voćnih vrsta.

Pčelarstvo po mjerilima suvremene tehnologije zahtjeva veliku specijaliziranost, visoku proizvodnost, odgovarajuće objekte i opremu, te usklađenost prirodnih mogućnosti pčela sa proizvodnim obilježjima šireg područja. Ne možemo govoriti o gospodarski učinkovitom pčelarenju bez nekoliko paša godišnje i prinosa manjeg od 50 kg meda po košnici (pokretno pčelarenje). Pokretno pčelarenje zahtjeva veća ulaganja i veći napor pčelara, ali se uz povoljne uvjete višestruko veći rezultati nego pri stacionarnom pčelarenju.

Košnica mora omogućiti pčelama najbolje uvjete rada i razvoja. O izboru košnice ovisi ostvarenje cilja. Najpovoljnija košnica za pokretno pčelarenje je AŽ (Alberti-Žnidaršičeva) košnica. Nedostatak joj je što ima samo jedno medište, pa je manjeg proizvodnog kapaciteta. Košnica LR (Langstroth-Rotova) ili tzv. nastavljača najbolja je za intenzivno pčelarenje, jer može imati i nekoliko nastavaka (medišta), čime se u intenzivnoj paši znatno povećava prinos meda. Nedostatak joj je što se otvara odozgo i neprikladnija je za transport u odnosu na AŽ košnicu koja se otvara otraga, te može stalno biti na kontejneru. U novije vrijeme LR košnice se stavljaju na palete koje se samo viličarom utovare na prikolicu i sele bez posebnih priprema. Još imamo pološke i DB (Dadant-Blatove) košnice koje su manjeg značenja. Još valja spomenuti košnice sa nepokretnim saćem koje se kod nas zovu Ulišta. Danas je ovakav način pčelarenja potpuno nestao, jer je sa ekonomskog i praktičnog stajališta bio težak i ne učinkovit.

Preporučeni kapaciteti koji u našim uvjetima omogućuju učinkovitu proizvodnju, punu uposlenost i život cijelog domaćinstva su od 200-500 proizvodnih košnica. U mobilnom pčelarenju s takvim kapacitetom ne gradi se stalan pčelinjak-paviljon, jer često ni društva ne prezime na istom mjestu.

Osnovnu opremu pčelinjaka čine: pribor za otklapanje saća, stalci za otklopljene okvire, vrcaljke za med, posuda, cjedila, dimilice i zaštitne odjeće. Često je sastavni dio pčelareve opreme stolarski alati, jer popravke i obnovu košnica najčešće obavljaju sami pčelari u zimskom periodu kada pčele miruju i nema nekih drugih poslova oko njih.

 

5. LOKACIJA PČELINJAKA

Pčelinjak se locira na južnim dispozicijama okrenutim prema suncu i zaštićenim od sjevernih dominantnih vjetrova, te po mogućnosti uz drveće ili grmlje, kako bi prirodno bio što bolje zaštićen. Cijelo područje teritorija općine Starigrad pogodno je za pčelarsku proizvodnju, pogotovo ako se pčele u ljetnom periodu sele na ličku i velebitsku pašu.

 

6. ZAŠTITA OKOLINE

Vosak se reciklira u satne osnove, a drugi nusprodukti koji bi ugrozili prirodni okoliš u pčelarstvu ne postoji. Kamion se mora servisirati u ovlaštenoj radioni, koja ima sve propisane uvjete za zbrinjavanje starog ulja i otpadnih dijelova.

Pčele su prirodni oprašivači, te na taj način doprinose oplodnji, razmnožavanju i opstanku pojedinih biljnih vrsta. Stoga ovaj projekt ima pozitivan utjecaj na prirodni okoliš.

Pčele su nezamjenjivi oprašivači u voćarskoj proizvodnji, omogućujući tako bolju oplodnju voćaka, time i bolju rodnost pojedinih voćnih vrsta.

 

7. ZAKLJUČNA OCJENA

 Na temelju iznijetoga možemo zaključiti:

·        Ulaganja u osnutak suvremenog pokretnog pčelinjaka su znatno viša nego kod stacionarnog pčelinjaka, no suvremenom tehnologijom i dobrom organizacijom ostvaruju se dobri profiti.

·        U pčelarskoj proizvodnji ključni proizvod je med, međutim suvremenim postupcima može se proizvoditi i propolis, pelud, matična mliječ, pčelinji otrov, vosak, pčelinje matice i rojevi, te niz drugih proizvoda kao rezultat prerade primarnih pčelinjih proizvoda.

·        Preradom meda može se proizvoditi medovina (šerbet) i razni kolači, a ostali pčelinji proizvodi upotrebljavaju se u kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji.

·        Područje općine Starigrad ima dobre uvjete za pčelarsku proizvodnju, te je moguće osnivanje 5-7 suvremenih pčelinjaka čime bi se zaposlilo 10-15 djelatnika.

·        Stvaraju se preduvjeti za otvaranje suvremene punionice i pakirnice meda čime se povećava efikasnost ove proizvodnje. 

·        Pčele su prirodni oprašivači bilja te je njihova višestruka korist u prirodi.

Pčelarskom se proizvodnjom štiti, a ne zagađuje okoliš.

 

 

^ Gore