« Povratak

POJEDINAČNI RAZVOJNI PROJEKTI

 

OSNOVA POSLOVNOG PLANA PROIZVODNE LINIJE ZA PUNJENJE MEDA

 

1. UVOD

Za punionicu meda kapaciteta 50-100 tona godišnje, predviđena je bruto površina gradilišta od oko 1.000 m2. Od toga je bruto površina objekata punionice i skladišta oko 200 m2. Za normalno poslovanje punionice planirana je proizvodnja s oko 1.000 košnica u zadružnom i kooperantskom organiziranju. 

 

2. POPIS PROSTORIJA ZA PUNIONICU MEDA KAPACITETA 50-100 TONA

Za punionicu navedenog kapaciteta potrebne su slijedeće prostorije:

·        Prostor za prihvat i skladištenje meda u bačvama,

·        Zidana komora za dekristalizaciju,

·        Prostor za punjenje meda,

·        Skladište gotovih proizvoda,

·        Prostorija za administraciju,

·        Prostorije za zaposlenike (garderoba i sanitarni čvor),

·        Prostorije za veterinara,

·        Skladište prazne ambalaže i etiketa.

 

3. POPIS OPREME ZA PUNIONICU MEDA KAPACITETA 50-100 TONA

Za punionicu ovakvog tipa potrebni su slijedeći strojevi i oprema:

·        Ugrađeni grijači s ventilatorom za zagrijavanje zraka,

·        Metalni spremnik, zapremine 5,5 tona meda,

·        Metalni spremnici 2 i 3 zapremine 1 i 2 tone,

·        Cjedilo s dvostrukim sitima za med,

·        Pumpa za med, snage motora 1,1 KW i kapaciteta 3 m3 na sat,

·        Punilica za med s gumenim rotorom,

·        Metalni stolovi su od čelika s pločom od aluminija,

·        Stroj za termopakiranje,

·        Stroj za pakiranje meda u lađice od 15 do 25 grama,

·        Kompresor za zrak,

·        Uređaj za unutarnji transport i razvrstavanje meda u bačvama (viljuškar),

·        Komora za dektristalizaciju,

·        Pumpa za pretakanje meda iz komore za dekristalizaciju u egalizator,

·        Egalizator,

·        Filtar za med,

·        Posude za odzračivanje meda,

·        Punilica za med,

·        Refraktometar za mjerenje vlažnosti meda,

·        Uređaj za termopakiranje gotovih proizvoda,

·        Uređaj za pranje i čišćenje,

·        Vjetrozaštitna barijera za insekte na svim ulazima.

 

4. TEHNOLOŠKA OBILJEŽJA POSLOVNOG PLANA

Predviđeno je da se ustroji potpuno nova proizvodna linija za punjenje meda kapaciteta do 100 tona godišnje, s proizvodnjom oko 80-120 radnih dana godišnje. U punionici bi se punio med u pakiranja od 0,45 (0,5) i 0,9 (1,0) kilograma, te „restoranska“ pakiranja od 20 grama. Dinamika obujma poslovanja po godinama projekta prikazana je u sljedećoj tablici.

Tablica: Projekcija fizičkog obujma poslovanja i struktura proizvoda

U tonama

Opis/Godina

             I

              II

               III

               IV

               V

Pakirano u 1 kg

20

25

30

40

45

Pakirano u 0,5 kg i 20 gr

25

40

40

50

55

UKUPNO

45

65

70

90

100

 

5. POTREBNE INVESTICIJE I OPERATIVNI TROŠKOVI

Poslovnim planom predviđeno je investiranje u: izgradnju glavnog objekta punionice i odgovarajućih pratećih prostora, kupnja tehnološke opreme, te opreme punionice. Ukupna su ulaganja 72.000 Eura.

Tablica: Proračun ukupnih ulaganja u punionicu

Investicije

    Iznos EURA

Izgradnja objekta

40.000

Tehnološka oprema

18.000

Oprema punionice

14.000

UKUPNO

72.000

U prve 3 godine projekta operativni troškovi rastu od 110.697, na konačnih 146.539 EURA za puno poslovanje punionice. Pritom nisu uračunati godišnji troškovi isplate meda kooperantima i članovima zadruge, jer se isplata za med obavlja po naplati potraživanja od kupaca meda.

Tablica: Visina i dinamika operativnih troškova (bez kupljenog meda)

                                                                                              U EURIMA

Godina projekta

          I

            II

            III

            IV

            V

Ambalaža i etikete

5.535

7.995

8.610

11.070

12.300

El.energija

1.098

1.586

1.708

2.196

2.440

Tehnološka voda

455

657

708

910

1.011

Ostali materijalni troškovi

1.606

2.330

2.501

3.212

3.567

Naknade za rad

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Veterinarski nadzor i kontrola

686

996

1.069

1.373

1.524

Marketing i istraživanje tržišta

1.784

2.589

2.779

3.569

3.963

Troškovi managementa

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

UKUPNO

38.164

43.152

44.374

49.329

51.806

 

6. FINANCIJSKI USPJEH I DINAMIKA POVRATA SREDSTAVA

U godinama punog poslovanja ukupni prihodi su 304.875 Eura, a rashodi 277.125 Eura, dok je ostvareni  dohodak od 27.750 Eura, te dobitak od 20.812 Eura.

Tablica: Račun dobiti i gubitka projekta

U EURIMA

Godina projekta

                      I

        II

         III

         IV

           V

Prihodi

137.250

199.125

213.750

274.500

304.875

1 kg

58.500

73.125

87.750

117.000

131.625

0,5 kg i 20 gr

78.750

126.000

126.000

157.500

173.250

Rashodi

142.827

191.690

203.881

252.710

277.125

Plaćeni med

98.719

142.594

153.563

197.438

219.375

Operativni troškovi

38.164

43.152

44.374

49.329

51.806

Amortizacija objekata i opreme

4.160

4.160

4.160

4.160

4.160

Ostali fiksni troškovi

1.784

1.784

1.784

1.784

1.784

Dohodak

-5.577

7.435

9.869

21.790

27.750

Porez 25%

-1.394

1.859

2.467

5.447

6.937

Dobitak

-4.183

5.576

7.402

16.342

20.812

Povrat ulaganja se ostvaruje u sedmoj godini projekta prema dinamici prikazanoj u sljedećoj tablici.

Tablica: Proračun povrata ulaganja akumulacijom dobitka

U EURIMA

Godina projekta

Investicija

Neto dobitak

Akumulacija dobitka

I

72.000

-4.183

-76.183

II

 

5.576

-70.607

III

 

7.402

-63.205

IV

 

16.342

-46.863

V

 

20.812

-26.051

VI

 

20.812

-5.238

VII

 

20.812

15.574

 

7. ZAKLJUČNA OCJENA

Budući da je ovo područje poznati pčelarski kraj, a nema riješenog pakiranja i punjenja meda, kao uvjeta ozbiljnijeg pojavljivanja na tržištu, svakako preporučujemo ovaj projekt, bilo većem pčelaru ili zadruzi koja bi punila med od više proizvođača.

Analizom preduvjeta utvrđena je ekonomska isplativost punionice meda.

Osim toga, punjenjem med postaje konkurentniji na tržištu, postiže bolju cijenu i lakše se prodaje. Punionicom bi se zaposlili djelatnici , a poduzetnik bi ostvario financijsku dobit, pa je njezina izgradnja opravdana.

 

 

^ Gore