« Povratak

Plan razvojnih programa za 2013. godinu

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/12-01/06
Urbroj: 2198/09-1-13-03
             
Starigrad Paklenica, 12. prosinca 2013. godine

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08. i 136/12), te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 5. sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine,    d o n o s i

II izmjene i dopune
Plana
razvojnih programa za 2013. godinu

Članak 1.

II izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2013. godinu navedeni su u tabeli u privitku.

Članak 2.

Planirano razdoblje izgradnje i dovršenja objekata prema planu za 2013. godinu je 31. 12. 2013. godine.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2013. godinu stupaju na snagu 12. prosinca 2013. godine, a objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije».

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 II Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2013. godinu ( obračun )

 

^ Gore