« Povratak

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2010.

 

OPĆINA STARIGRAD      
       
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2010.    
         
       
BROJ        
KONTA INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA    
1   2 3  
  SVEUKUPNO 4.632.000,00  
RAZDJEL 002  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 4.632.000,00  
  Glavni program A02 POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 42.000,00  
  Izvor  PRIHODI OD POREZA 12.000,00  
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.000,00  
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.000,00  
422   Postrojenja i oprema 2.000,00  
4222   Telefoni i komunikacijska oprema 2.000,00  
426   Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00  
4262   Ulaganja u računalne programe 10.000,00  
  Izvor  VLASTITI IZVORI 30.000,00  
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00  
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00  
422   Postrojenja i oprema 30.000,00  
4221   Računala i računalna oprema 15.000,00  
4221   Ostala uredska oprema 15.000,00  
  Glavni program A04 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 4.590.000,00  
  Izvor  PRIHODI OD POMOĆI 2.200.000,00  
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.200.000,00  
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.200.000,00  
421   Građevinski objekti 2.200.000,00  
4214   Novo groblje Starigrad 2.200.000,00  
  Izvor  PRIHODI OD IMOVINE 570.000,00  
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 570.000,00  
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 570.000,00  
421   Građevinski objekti 570.000,00  
4212   Opremanje dječijeg vrtića Osmjeh 570.000,00  
    Izvor  PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 430.000,00  
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 430.000,00  
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 430.000,00  
421   Građevinski objekti 430.000,00  
4212   Izgradnja dječijeg vrtića Osmjeh u Starigradu 430.000,00  
    Izvor  PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 200.000,00  
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00  
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00  
421   Građevinski objekti 200.000,00  
4214   Šetnica Kulina i Pisak 200.000,00  
  Izvor  VLASTITI IZVORI 100.000,00  
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00  
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00  
421   Građevinski objekti 100.000,00  
4214   Groblje Duga Punta u Tribnju 100.000,00  
    Izvor  PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 200.000,00  
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00  
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00  
421   Građevinski objekti 200.000,00  
4214   Izgradnja vodovodne mreže 200.000,00  
    Izvor  PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 80.000,00  
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.000,00  
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00  
421   Građevinski objekti 80.000,00  
4214   Spomeničko memor. plato na Novom groblju 80.000,00  
  Izvor  VLASTITI IZVORI 100.000,00  
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00  
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00  
421   Građevinski objekti 100.000,00  
4214   Javna rasvjeta na području Općine Starigrad 100.000,00  
    Izvor  PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 10.000,00  
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00  
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00  
421   Građevinski objekti 10.000,00  
4214   Izgradnja tržnice 10.000,00  
  Izvor  PRIHODI OD POMOĆI 50.000,00  
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00  
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00  
421   Građevinski objekti 50.000,00  
4214   Uređenje trga Stjepana Radića 50.000,00  
    Izvor  PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 650.000,00  
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 650.000,00  
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 650.000,00  
426   Nematerijalna proizvedena imovina 650.000,00  
4264   Prostorno planska i projektna dokumentacija 650.000,00  
       
       
OPĆINA STARIGRAD      
       
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA za 2011. - 2012.   
         
       
BROJ        
KONTA INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA 2011 2012
1   2 3 4
  SVEUKUPNO 4.794.120,00 4.961.914,21
RAZDJEL 002  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 4.794.120,00 4.961.914,21
  Glavni program A02 POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 43.470,00 44.991,46
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 43.470,00 44.991,46
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 43.470,00 44.991,46
422   Postrojenja i oprema 33.120,00 34.279,21
4221   Uredska oprema i namještaj 31.050,00 32.136,76
4222   Komunikacijska oprema 2.070,00 2.142,45
426   Nematerijalna proizvedena imovina 10.350,00 10.712,25
4262   Ulaganja u računalne programe 10.350,00 10.712,25
  Glavni program A04 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 4.750.650,00 4.916.922,75
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.042.900,00 3.149.401,50
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.042.900,00 3.149.401,50
421   Građevinski objekti 3.042.900,00 3.149.401,50
4214   Ostali građevinski objekti 3.042.900,00 3.149.401,50
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.035.000,00 1.071.225,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.035.000,00 1.071.225,00
421   Građevinski objekti 1.035.000,00 1.071.225,00
4212   Poslovni objekti 1.035.000,00 1.071.225,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 672.750,00 696.296,25
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 672.750,00 696.296,25
426   Nematerijalna proizvedena imovina 672.750,00 696.296,25
4264   Ostala nematerijalna proizvedena imovina 672.750,00 696.296,25

 

 

 

^ Gore