« Povratak

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - 2012. god.

 

OPĆINA STARIGRAD      
       

I  IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2012. GODINU

         
BROJ
KONTA

INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA

2012.

Novi iznos

1   2 3  
  SVEUKUPNO 3.177.000,00 2.687.000,00
RAZDJEL 002  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 3.177.000,00 2.687.000,00
  Glavni program A02 POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 47.000,00  
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 47.000,00  
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 47.000,00  
422   Računala i računalna oprema 20.000,00  
422   Ostala uredska oprema 15.000,00  
422   Telefoni i komunikacijska oprema 2.000,00  
426   Ulaganja u računalne programe 10.000,00  
  Glavni program A04 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3.130.000,00 2.640.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 800.000,00 680.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 800.000,00 680.000,00
421   Novo groblje Starigrad 800.000,00 680.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 50.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 50.000,00
421   Izgradnja mrtvačnice Seline 200.000,00 50.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 170.000,00 20.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 170.000,00 20.000,00
421   Šetnica Kulina 170.000,00 20.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00  
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00  
421   Groblje Duga Punta u Tribnju 100.000,00  
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00  
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00  
421   Izgradnja vodovodne mreže 200.000,00  
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00  
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00  
421   Spomeničko memor. plato na Novom groblju 50.000,00  
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00  
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00  
421   Javna rasvjeta na području Općine Starigrad 100.000,00  
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00  
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00  
421   Izgradnja tržnice 10.000,00  
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.300.000,00 1.250.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.300.000,00 1.250.000,00
421   Uređenje trga Stjepana Radića - kameni kiosci 1.300.000,00 1.250.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 80.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 80.000,00
426   Prostorno planska i projektna dokumentacija 100.000,00 80.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00  
41   Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00  
411   Otkup zemljišta za potrebe Općine 100.000,00  

 

 

^ Gore