« Povratak

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - 2013. god.

 

OPĆINA STARIGRAD      
       

II  IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2013. GODINU

         
BROJ
KONTA

INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA

2013.

Novi iznos

1   2 3 4
    SVEUKUPNO 4.608.000,00 2.658.500,00
  RAZDJEL 002  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 4.608.000,00 2.658.500,00
  Glavni program A02 POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 48.000,00 23.500,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 48.000,00 23.500,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 48.000,00 23.500,00
422   Računala i računalna oprema 20.000,00 7.000,00
422   Ostala uredska oprema 15.000,00 8.500,00
422   Telefoni i komunikacijska oprema 3.000,00 3.000,00
426   Ulaganja u računalne programe 10.000,00 5.000,00
  Glavni program A04 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 4.560.000,00 2.635.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.700.000,00 1.700.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.700.000,00 1.700.000,00
421   Novo groblje Starigrad 1.700.000,00 1.700.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 0,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 0,00
421   Izgradnja mrtvačnice Seline 250.000,00 0,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 0,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 0,00
421   Šetnica Kulina   0,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 0,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 0,00
421   Izgradnja vodovodne mreže 200.000,00 0,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 0,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00
421   Spomeničko memor. plato na Novom groblju 50.000,00 0,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00
421   Javna rasvjeta na području Općine Starigrad 0,00 0,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000.000,00 600.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000.000,00 600.000,00
421   Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete 2.000.000,00 600.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 10.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 10.000,00
421   Izgradnja tržnice 10.000,00 10.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 100.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 100.000,00
426   Prostorno planska i projektna dokumentacija 100.000,00 100.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 225.000,00
41   Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 225.000,00
411   Otkup zemljišta za potrebe Općine 100.000,00 225.000,00

 

 

^ Gore