« Povratak

Plan razvojnih programa za 2012. godinu

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/11-01/7
Urbroj: 2198/09-1-12-2
             
Starigrad Paklenica, 08. lipnja 2012. godine

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08.), te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br 3/06.), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 21. sjednici održanoj 08. lipnja 2012. godine, d o n o s i

I izmjene i dopune
Plana
razvojnih programa za 2012. godinu

Članak 1.

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2012. godinu navedeni su u tabeli u privitku.

Članak 2.

Planirano razdoblje izgradnje i dovršenja objekata prema planu za 2012. godinu je 31. 12. 2012. godine.

Članak 3.

Ovaj Plan razvojnih programa za 2012. godinu stupa na snagu 08. lipnja 2012. godine, a objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije».

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2012. godinu ( obračun )

 

^ Gore