« Povratak

Plan razvojnih programa za 2010. godinu

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/10-01/1
Urbroj:2198/09-1-10-1             
Starigrad Paklenica, 01. travnja 2010. godine

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08.), te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br 3/06.), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 7. sjednici održanoj 01. travnja 2010. godine, d o n o s i

PLAN
razvojnih programa za 2010. godinu s projekcijom za 2011. i 2012. godinu

Članak 1.

Plan razvojnih programa za 2010. godinu s projekcijom za 2011. i 2012. godine sastoji se od dva dijela:

1. Plana razvojnih programa za 2010. godinu,

2. Projekcije plana razvojnih programa 2010.-2012. godinu.

Članak 2.

Planirano razdoblje izgradnje i dovršenja objekata prema planu za 2010. godinu je 31. 12. 2010. godine. Plan razvojnih programa usklađivat će se svaku godinu.

Članak 3.

Ovaj Plan razvojnih programa za 2010 godinu s projekcijom za 2011. i 2012. godinu stupa na snagu 01. 01. 2010. godine, a objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 Plan razvojnih programa za 2010. godinu ( obračun )

 

^ Gore