« Povratak

Natječaj za dodjelu stipendija studentima

 

Temeljem članka 12. Pravilnika o stipendiranju i odobravanju  drugih oblika potpore učenicima i studentima u Općini Starigrad (Službeni glasnik zadarske županije, broj: 20/15 ) Povjerenstvo za dodjelu stipendija i drugih oblika potpore učenicima i studentima, r a s p i s u j e

 NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima
u akademskoj 2015./2016. godini

I

Općina Starigrad će za  akademsku  2015./2016. godinu dodijeliti  stipendije za studente prve godine studija i  stipendije  za studente starijih godišta.

                Odluka o broju stipendija donijet će se naknadno.

                Stipendija iznosi  500,00 kn mjesečno.

II

Pravo na Stipendiju Općine Starigrad mogu ostvariti studenti, izuzevši apsolvente:

·     ako su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Starigrad
·     ako imaju status redovnog  studenta, a nemaju odobrenu stipendiju ili kredit od strane drugog subjekta

III

Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir kandidata za dodjelu Stipendija primjenjuju se za postignuća u prethodnoj godini školovanja. Za studente prve godine primjenjuje se opći uspjeh i postignuća po navedenim kriterijima u završnoj godini srednjoškolskog obrazovanja.

Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir kandidata za dodjelu Stipendija su:

1.     OPĆI USPJEH

  • Za učenike i  studente prve godine:

4,00 – 4,49                      40 bodova
4,50 – 4,89                      50 bodova
4,90 – 5,00                      55 bodova

   * Studentima prve godine koji su sve razrede srednje škole završili odličnim uspjehom dodaje se 5 bodova.

 

  • Za studente starijih godina:

3,00 – 3,49                      30 bodova
3,50 – 3,99                      40 bodova
4,00 – 4,49                      50 bodova
4,50 – 4,79                      60 bodova
4,80 – 5,00                      70 bodova

 

2.     SUDJELOVANJE NA NATJECANJIMA

  • Županijsko natjecanje:

1. mjesto                         20 bodova
2. mjesto                         15 bodova
3. mjesto                         10 bodova
sudjelovanje                     5 bodova

 

  • Državno natjecanje:

1. mjesto                         25 bodova
2. mjesto                         15 bodova
3. mjesto                         10 bodova
sudjelovanje                     5 bodova

 

  • Međunarodno natjecanje

1. mjesto                         25 bodova
2. mjesto                         20 bodova
3. mjesto                         15 bodova
sudjelovanje                   10 bodova

   * Sudjelovanje na natjecanjima boduje se ako su natjecanja verificirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili relevantnih međunarodnih institucija. Za samo sudjelovanje na takvom natjecanju (bez osvojena prva tri mjesta) bodove dobivaju samo kandidati koji su se plasirali do 15. mjesta.

3.     OBJAVLJENI RADOVI ILI PRIZNATI PATENTI / IZUMI

U zemlji:                          20 bodova
U inozemstvu:                 25 bodova

   * Objavljenim radovima koji će se bodovati smatraju se oni članci koji su objavljeni u relevantnim stručnim izdanjima za pojedino znanstveno područje i oni koji imaju stručnu recenziju.

4.     OSVOJENE NAGRADE

Nagrada sveučilišta:        30 bodova
Nagrada fakulteta:          20 bodova

5.     SOCIJALNO - MATERIJALNO STANJE

·    Kandidati invalidi preko 80%:                                                                        30 bodova
·    Bez oba roditelja:                                                                                          25 bodova
·    Dijete poginulog branitelja:                                                                           25 bodova
·    Roditelj ili staratelj koji prima pomoć za uzdržavanje:                                   25 bodova
·    Bez jednog roditelja:                                                                                    15 bodova
·    Roditelj invalid 80% ili više:                                                                           15 bodova
·    Za svakog brata / sestru, učenika / studenta izvan mjesta prebivališta:     10 bodova
·    Za svakog brata / sestru, učenika / studenta u mjestu prebivališta:             5 bodova

   * Postignuti bodovi po osnovu socijalno-materijalnog stanja ne zbrajaju se već kandidat  za svakih 25  bodova dobiva 10 bodova u ukupnom zbroju.

6.     UPIS NA NEKU OD UMJETNIČKIH AKADEMIJA

Studentima umjetničkih akademija ukupnom zbroju dodaje se 5 bodova.

IV

Prijave se podnose  do 02. prosinca 2015. godine. Obrascu prijave  (Obrazac prijave kandidati mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Starigrad ili na Internet stranici Općine Starigrad www.opcina-starigrad.hr )  treba priložiti:

1. Domovnicu (preslik)
2. Uvjerenje PU o stalnom prebivalištu
3. Uvjerenje o redovitom upisu u nastavnu 2015./2016. godinu
4. Svu potrebnu dokumentaciju kojom se dokazuju elementi iz točke III. Natječaja

Prijave s potrebnom dokumentacijom predaju se u natječajnom roku u Jedinstveni upravni odjel Općine Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad ili šalju poštom na istu adresu uz naznaku „Za stipendiju“.

Molbe s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Bodovna lista bit će objavljena na Oglasnoj ploči i Internet stranici Općine Starigrad.

 

KLASA:   604-02/15-01/01
URBROJ: 2198/09-2-15-1

Starigrad Paklenica, 11. studeni 2015. godine

POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA I DRUGIH
OBLIKA POTPORE UČENICIMA I STUDENTIMA

 

Obrazac prijave:
     - .doc
     - .pdf

 

> Bodovna lista   (15. prosinca 2014.)

 

 

^ Gore