Državna geodetska uprava (DGU) provodi projekt “Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima”, skraćeno EPPR. Projekt je sufinanciran iz Kohezijskog fonda EU, a razdoblje provedbe projekta je 47 mjeseci (1. veljače 2019. – 31. prosnica 2022.).

Kako bi na što otvoreniji način informirala zainteresiranu javnost o projektu EPPR, Državna geodetska uprava će na području zaštićenih područja obuhvaćnih projektom organizirati javne tribine.

Kalendar održavanja javnih tribina i sve relevantne informacije vezane uz projekt dostupne su na mrežnoj stranici dgu.eppr.hr .

 

Skip to content