Kontakt: Ante Koić, ing.

KOMUNALNI POSLOVI I PROSTORNO PLANIRANJE

DOKUMENTI:

2019.

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnom doprinosu

__________________________________________________________________________________________________________________________

Odluka o komunalnom doprinosu

Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone

Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti

Odluka o komunalnom redu

Odluka o držanju pasa i mačaka

Odluka o nerazvrstanim cestama

Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama

Odluka o zabrani izvođenja građevinskih radova – Službeni glasnik br. 07/2005

Izmjene i dopune Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova – Službeni glasnik br. 16/2012.

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone

 

GOSPODARENJE OTPADOM

Plan gospodarenja otpadom Općine Starigrad za razdoblje 2017.-2022.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i biorazgradivog komunalnog otpada

Izmjene i dopune Odluke

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

 

Sukladno odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza Općine Starigrad je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na:

  • adresu: Općina Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad Paklenica
  • e-mail: komunalno@opcina-starigrad.hr
  • ili prijaviti putem telefona na broj 023/369-387

Obrazac – prijava nepropisno odbačenog otpada

 

Raspored mobilnih reciklažnih dvorišta po naseljima

Raspored odvoza mješanog komunalnog otpada

Raspored odvoza otpadnog papira i polimera

Lokacije spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na javnim površinama

Cjenik javne usluge – Čistoća Zadar

 

Obavijesti

Obavijest – glomazni otpad

Obavijest o rasporedu odvoza mješanog komunalnog otpada u zimskom periodu