IZMJENE I DOPUNE UPU ZONE ŠPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE “KRUŠKOVAC”

Odluka o izradi izmjena i dopuna UPU zone športsko-rekreacijske namjene “Kruškovac”

4. travnja 2017.

Obavijest o izradi

________________________________________________________________________

IZMJENA I DOPUNA UPU DIJELA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ZONE “MILOVCI-GRABOVAČA”

Odluka o izradi izmjene i dopune UPU dijela ugostiteljsko-turističke zone “Milovci-Grabovača”

4. travnja 2017.

Obavijest o izradi

________________________________________________________________________

 

JAVNE RASPRAVE

2015/2016.

Izvješće o javnoj raspravi – UPU Milovci Grabovača – 08.01.2016.

Javna rasprav o prijedlogu UPU Milovci Grabovača – 30.10.2015.

Obavijest o izradi dijela UPU Milovci Grabovača

URBANISTIČKI PLANOVI

Središnji obalni pojas

Kod Hotela Alan

Milovci-Čavići

“Kruškovac”

Šibuljina rt

Pisak