IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora

20. travnja 2017.

Objava biračima Općine Starigrad

__________________________________________________________

 

Osoba zadužena za odnose sa Mjesnim odborima

Kontakt podaci:

Marin Čavić, dipl.oec

tel: 023/369-387

MO Starigrad – Paklenica

MJESNI ODBOR STARIGRAD PAKLENICA
Trg Tome Marasovića 1
23244 Starigrad Paklenica

Tel.: 023/369-387
Fax: 023/359-176

ČLANOVI MJESNOG ODBORA STARIGRAD PAKLENICA

ANTE MILOVAC – predsjednik
JOSIP MARASOVIĆ – potpredsjednik

ANTE RAMIĆ – član
IVAN PARIĆ – član
IVAN MILOVAC – član
MARIN MARASOVIĆ – član
MARIN MILOVAC – član

 

MO Seline

MJESNI ODBOR SELINE
Trg Tome Marasovića 1
23244 Starigrad Paklenica

Tel.: 023/369-387
Fax: 023/359-176

ČLANOVI MJESNOG ODBORA SELINE

ŠIME BUCIĆ – predsjednik
ŠIME JURLINA – potpredsjednik

HRVOJE ANTIČEVIĆ – član
ANTE MODRIĆ – član
IVAN JUSUP – član

 

MO Tribanj

MJESNI ODBOR TRIBANJ
Trg Tome Marasovića 1
23244 Starigrad Paklenica

Tel.: 023/369-387
Fax: 023/359-176

ČLANOVI MJESNOG ODBORA TRIBANJ

ADAM TROŠELJ – predsjednik
ŠIME GAZIĆ – potpredsjednik

MARIJA SJAUŠ – član
MILIANA MARINKOVIĆ – član
DRAGICA POLJAK – član