« Povratak

Registar ugovora

OPĆINA STARIGRAD
 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

 
 
Redni
broj
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave i
broj objave
Vrsta
provedenog
postupka
javne nabave
Datum sklapanja
Ugovora i rok na koji je sklopljen ugovor/OS
Iznos sklopljenog
ugovora /OS
(bez PDV-a)
Naziv ponuditelja/
/gosp.subjekta s kojim je sklopljen ugovor/OS,
Naziv podizvoditelja
Konačni datum
isporuke roba,
pružanja usluga,
izvođenja radova
Konačni
ukupni iznos
plaćen temeljem
ugovora, (s PDV-om)
te obrazloženje većeg
iznosa
1.
Projektna dokumentacija za izgradnju dvodjelne sportske dvorane s garažom na području UPU Kruškovac (idejni, glavni i izvedbeni projekt)
EV-MV 4/2011
N-17-M-152024-291211
 
Otvoreni
15.07.2011.
a) idejni projekt – 60 dana
b)glavni projekt sa pripadajućim troškovnicima – 90 dana od ishođenja lokacijske dozvole
3)Izvedbeni projekt – 30 dana    
 
230.675,00
 
GIN COMPANY d.o.o.
 
U tijeku
 
2.
Isporuka i postava pokretnih kamenih kućica – kiosk na trgu Stjepan Radić u Starigrad Paklenici
EV-VV-01/2011
N-02-V-125940-240611
 
Otvoreni
 
12.08.2011.
 
120 dana
 
1.267.321,72
 
EUROMODUL d.o.o.
 
10.02.2012.
 
1.496.414,60
3.
Adaptacija zgrade bivše osnovne škole u Selinama
EV-MV-5/2011
N-16-M-139821-171011
 
Otvoreni
09.11.2011.
30 dana
 
386.904,75
 
PLOTER d.o.o.
 
24.01.2012.
 
474.364,85
4.
Električna energija
EV-MV-6/2011
N-16-M-148383-131211
 
Otvoreni
28.12.2013.
12 mjeseci
(počevši od 01.01.2012.
293.351,71 (prema ponudi, a sukladno procjenjenoj godišnjoj potrošnji)
 
HEP OPSKRBA d.o.o.
 
31.12.2012.
 
303.384,67
5.
Sanacija dužobalne šetnice „Pisak“ i komunalne lučice u Selinama
EV-VV-2/2011
N-02-V-138323-
 
041011
 
Otvoreni
 
 
21.11.2011.
 
180 dana
 
 
3.379.880,72
 
STIPČEVIĆ d.o.o.
09.06.2013.
 
Sporazumni raskid ugovora
 
2.965.617,43
6.
Geodetske usluge
EV-MV-2/2012
Usluge iz dodatka II  B
06.04.2012.
Kalendarska 2012.
80.000,00
(procijenjena godišnja vrijednost)
 
GEOING d.o.o.
 
31.12.2012.
 
6.250,00
7.
Sanacija puta „Podsušanj“ u Starigradu Paklenica
EV-MV-1/2012
N-16-M-105791-080312
 
Otvoreni
18.04.2012.
 
60 dana
 
186.737,39
 
STIPČEVIĆ d.o.o.
14.12.2012.
(okončana situacija)
 
233.421,73
8.
Pravne usluge
EV-MV-3/2012
 
Usluge iz dodatka II  B
 
30.04.2012.
Kalendarska 2012.
88.000,00
(procijenjena godišnja vrijednost)
Odvjetničko društvo Franko Kotlar, Ana Vidov i partneri d.o.o.
 
31.12.2012.
 
58.972,50
 
9.
 
 
Radovi na četvrtoj fazi izgradnje Novog groblju u Starigradu Paklenica
EV-VV-1/2012
2012/S 002-0041930
 
 
Otvoreni
22.09.2012.
 
3 godine
 
2.644.831,52 
 
PLOTER d.o.o.
05.07.2013.
Sporazumni raskid ugovora
 
354.205,98
10.
Električna energija
EV-MV-3/2012
2012/S 002-0089399
 
Otvoreni
29.01.2013.
 
12 mjeseci
(počevši od 01.02.2013.)
 
237.790,87
 
HEP OPSKRBA d.o.o.
 
31.01.2014.
340.767,00
 
Potrošnja električne energije je bila veća od ugovorene, a unutar procjenjene u Planu nabave. Jedinične cijene su bile obračunavane sukladno ponudbenom troškovniku. Veći iznos je iz razloga postavljanja novih rasvjetnih tijela javne rasvjete.
11.
Pravne usluge
EV-MV-3/2012
 
Usluge iz dodatka II B (članak 44. ZJN)
07.03.2013.
Kalendarska 2013.
80.000,00
Procijenjena godišnja vrijednost
Odvjetničko društvo Franko Kotlar, Ana Vidov i partneri d.o.o.
 
31.12.2013.
 
41.437,26
12.
Geodetske usluge
EV-MV-2/2013
2013/S 002-0011045
 
Otvoreni
22.03.2013.
Kalendarska 2013.
80.000,00
Procijenjena godišnja vrijednost
 
GEOING d.o.o.
 
 31.12.2013.
 
68.175,00
13.
Radovi na 4. fazi izgradnje Novog groblja u Starigradu Paklenica
EV-VV-1/2013
2013/S 002-0073234
 
 
Otvoreni
02.12.2013.
 
2 godine
 
2.744.825,80
 
PLOTER d.o.o.
 
U tijeku
 
14.
Nabava materijala za rekonstrukciju javne rasvjete na području Općine Starigrad
EV-VV-1/2013
2013/S 002-0083824
 
 
Otvoreni
13.12.2013.
90 dana
 
Dodatak ugovoru – 09.03.2014.: produženje roka do 31.05.2014
 
1.462.823,00
 
ELOS d.o.o.
 
19.05.2014.
1.828.528,75
15.
Opskrba električnom energijom
EV-MV 3/2013
2013/S 002-0096379
 
Otvoreni
17.01.2014.
 
12 mjeseci
 
212.968,20
 
Hep Opskrba
 
U tijeku
 
16.
Adaptacija i uređenje zgrade općinske uprave
EV MV 1/2014
2014/S 002-0001672 
 
Otvoreni
17.03.2014.
 
105 dana
 
718.232,58
 
G.O. Špelić
 
02.09.2014.

767.407,08

(bez PDV-a – prijenos porezne obveze)

Iznos je veći zbog nepredviđenih dodatnih radova, budući da se radi o radovima na staroj zgradi gdje se nisu mogli predvidjeti svi mogući troškovi. Veći iznos je unutar 10% osnovnog ugovora. 

 

Ažurirano 09.12.2014.
 
 

 

^ Gore