« Povratak

2. PREGLED  AKTIVNOSTI PROVEDENIH UVOĐENJEM 

    PUR-a

 

 

- Donošenje zaključaka Vijeća ili Poglavarstava JLS o izradi PUR-a

-Potpisivanje sporazuma između općina Jasenice, Novigrad, Posedarje i Starigrad o zajedničkoj izradi Studije ukupnog razvitka i razvitka ruralnog prostora, te naknadno pristupanje grada Obrovca zajedničkoj izradi Studije.

- Izrada Projektnog zadatka

- Pozivni natječaj i odabir tvrtke Ekofarm vl. Josip Nekić kao najpovoljnijeg ponuđača

- Potpisivanje Ugovora o izradi Projekta sa tvrtkom Ekofarm

- Izbor načelnika općine Posedarje Ivice Juričevića za koordinatora JLS pri izradi Razvojnih projekata

- Sastanak svih načelnika općina sa izrađivačem Projekta, te davanje usmenih Izjava o viziji i smjernicama razvoja JLS-a.

- Sastanak svih načelnika i izrađivača sa načelnikom Uprave za regionalni razvoj RH g. Zdenkom Rajglom i pročelnicom Upravnog odjela za razvitak i obnovu gđom. Nevenkom Marinavić, te informiranje načelnika JLS i davanje naputaka izrađivaču o Jedinstvenoj metodologiji pri izradi PUR-a.

- Pojedinačni sastanci izrađivača sa načelnicima Općina i dogradonačelnikom Obrovca

- Formiranje razvojnog tima za izradu PUR-a

- Sastanci izrađivača sa svim relevantnim čimbenicima razvoja JLS-e

- Istraživanje stanja i prikupljanje podataka za svaku JLS-e posebno

- Pisanje izvješća o uvođenju PUR-a

- Ponovni sastanci sa vodstvom JLS, te određivanje strateških ciljeva i pravaca razvoja pojedine JLS, kao i odabir pojedinačnih projekata gospodarskog razvoja.

- Sastanak razvojnog tima i definiranje Projekta ukupnog razvoja

- Izrada projekta

 

 

^ Gore