« Povratak

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - 2012. god.

 

OPĆINA STARIGRAD      
       

III  IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2012. GODINU

         
BROJ
KONTA

INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA

2012.

Novi iznos

1   2 3  
  SVEUKUPNO 2.354.100,00 2.091.100,00
RAZDJEL 002  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.354.100,00 2.091.100,00
  Glavni program A02 POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 32.000,00 9.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 32.000,00 9.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 32.000,00 9.000,00
422   Računala i računalna oprema 20.000,00 5.000,00
422   Ostala uredska oprema 5.000,00 4.000,00
422   Telefoni i komunikacijska oprema 2.000,00 0,00
426   Ulaganja u računalne programe 5.000,00 0,00
  Glavni program A04 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2.322.100,00 2.082.100,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 690.100,00 690.100,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 690.100,00 690.100,00
421   Novo groblje Starigrad 690.100,00 690.100,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 0,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00
421   Izgradnja mrtvačnice Seline 50.000,00 0,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 0,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00
421   Šetnica Kulina 20.000,00 0,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 0,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00
421   Groblje Duga Punta u Tribnju 50.000,00 0,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 20.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 20.000,00
421   Izgradnja vodovodne mreže 50.000,00 20.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00
421   Spomeničko memor. plato na Novom groblju 10.000,00 0,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 20.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 20.000,00
421   Javna rasvjeta na području Općine Starigrad 20.000,00 20.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00
421   Izgradnja tržnice 10.000,00 0,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.292.000,00 1.292.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.292.000,00 1.292.000,00
421   Uređenje trga Stjepana Radića - kameni kiosci 1.292.000,00 1.292.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.000,00 60.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 60.000,00
426   Prostorno planska i projektna dokumentacija 80.000,00 60.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 0,00
41   Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00
411   Otkup zemljišta za potrebe Općine 50.000,00 0,00

 

 

^ Gore