« Povratak

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA  2014.-2016.

 

OPĆINA STARIGRAD      
       

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA: 2014. - 2016.

 
   

NAZIV 

PLAN        2014.

PROJEKCIJA 2015.

PROJEKCIJA 2016.

1. Nabava uredske i ostale opreme

278.000,00

239.904,00

243.262,66

Uredska oprema i namještaj

200.000,00

 

 

Računala i računalna oprema

25.000,00

 

 

Telefoni i komunikacijska oprema

3.000,00

 

 

Ulaganja u računalne programe

10.000,00

 

 

Postavljanje dječjeg igrališta

40.000,00

 

 

2. Turistički projekti za struktrune fondove

360.000,00

450.576,00

458.903,90

Penjački stadion – idejno rješenje i studija predizvodivosti

180.000,00

 

 

Bike park – Idejno rješenje i studija predizvedivosti

90.000,00

 

 

Poligon za kajake – Idejno rješenje i studija predizvedivosti

90.000,00

 

 

4. Održavanje objekata 

1.050.000,00

300.000,00

500.000,00

Sanacija zgrade općinske uprave

950.000,00

 

 

Sanacija župne kuće u Tribanj Krušćici

100.000,00

 

 

3. Održavanje komunalne infrastrukture

2.300.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete

2.000.000,00

 

 

Geodetski elaborati – nerazvrstane ceste

300.000,00

 

 

4. Izgradnja komunalne infrastrukture

2.030.000,00

2.065.680,00

2.645.306,88

Novo groblje Starigrad

1.800.000,00

 

 

Izgradnja mrtvačnice Seline

100.000,00

 

 

Šetnica Kulina

50.000,00

 

 

Izgradnja vodovodne mreže

50.000,00

 

 

Javna rasvjeta na području Općine Starigrad

20.000,00

 

 

Izgradnja tržnice

10.000,00

 

 

5. Prostorno i urbanističko planiranje 

175.000,00

176.400,00

178.869,60

Izrada registra nekretnina

75.000,00

 

 

Prostorno planska i projektna dokumentacija

100.000,00

 

 

6. Projektna i natječajna dokumentacija

850.000,00

856.800,00

868.795,20

Pristupni put do plaže u Modriču

50.000,00

 

 

Groblje Seline

70.000,00

 

 

ŠRC „Kruškovac“

195.000,00

 

 

Sustav kanalizacije i pročišćivanja

50.000,00

 

 

Vodovod Starigrad – Tribanj

50.000,00

 

 

Središnji obalni pojas

270.000,00

 

 

Ulice P. Zoranića i V. Nazora

80.000,00

 

 

Jazine

85.000,00

 

 

7. Otkup zemljišta

300.000,00

302.400,00

306.633,60

Otkup zemljišta za potrebe javnih puteva

300.000,00

 

 

UKUPNO

 

7.343.000,00

5.391.760,00

6.701.771,84

 

 

^ Gore