« Povratak

Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja dječjeg vrtića

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 601-01/10-01/1
Urbroj: 2198/09-1-10-1             
Starigrad Paklenica, 01. lipnja 2010. godine

            Na temelju članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 16/09), članka 7. i 13. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99) i članka 8. Zakona o predškolskom odgoju, Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 8. sjednici održanoj dana 01. lipnja 2010. godine, d o n o s i

ODLUKU
o imenovanju privremenog ravnatelja dječjeg vrtića

Članak 1.

Za privremenu ravnateljicu dječjeg vrtića imenuje se gđa. Luzarija Marčina.

Privremena ravnateljica pripremit će sve potrebne radnje za upis ustanove u Registar ustanova. 

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore