« Povratak

Poslovni subjekti značajni za zaštitu i spašavanje

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 810-01/11-01/1
Urbroj: 2198/09-1-11-1
             
Starigrad Paklenica, 25. veljače 2011. godine

Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 5. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» broj: 174/04, 79/07 i 38/09) i članka 31. Statuta  Općine Starigrad (“Službeni  glasnik Zadarske  županije”,  broj: 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj13. sjednici održanoj dana 25. veljače 2011. godine, d o n o s i: 

ODLUKU
o poslovnim subjektima koji su značajni za zaštitu i spašavanje
na području Općine Starigrad

Članak 1.

Za zaštitu i spašavanje na području Općine Starigrad značajni su slijedeći poslovni subjekti:

1.   Policijska postaja Obrovac, Policijski ured Starigrad
2.   Lučka kapetanija Zadar, Ispostava Starigrad
3.   HEP – Elaktra Zadar, Pogon Nin, Pogonski ured Posedarje, Poslovnica Starigrad
4.   „Vodovod“ d.o.o. Zadar
5.   JU NP „Paklenica“
6.   Hrvatske šume d.d. – UŠP Split, Šumarija Zadar
7.   Veterinarske službe iz gradova Zadra i Obrovca
8.   Služba hitne medicinske pomoći u Zadarskoj županiji, Punkt Posedarje
9.   Ambulanta opće medicine u kojoj tijekom ljetnih mjeseci ordinira još jedan tim medicinske pomoći
10. Stomatološka ordinacija
11. Crveni križ, DDK – Aktiv Starigrad
12. HGSS, Stanica Zadar
13. Dobrovoljno vatrogasno društvo Starigrad
14. Komunalno poduzeće „Argyruntum“ d.o.o.
15. PD Starigrad Paklenica
16. LD Diana Zadar, Lovna jedinica Starigrad
17. Ronilački klub „Brak“
18. NK „Paklenica“
19. KK „Paklenica
20. Prijevoznički obrt „Ivana“
21. Prijevoznički obrt „Ćubo“
22. Prijevoznički obrt „Mišo“
23. Građevinski obrt „Kamen“
24. Ždrilo d.o.o.
25. Pripremni radovi na gradilištu i prijevoznički obrt Ante Jurlina
26. Hotel Alan d.d.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore