« Povratak

Plan razvojnih programa - 2011. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
    Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/10-01/7
Urbroj: 2198/09-1-10-1
             
Starigrad Paklenica, 09. prosinca 2010. godine

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08.), te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br 16/09.), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 12. sjednici održanoj 09. prosinca 2010. godine, d o n o s i 

PLAN
razvojnih programa za 2011. godinu
s projekcijom za 2012. i 2013. godinu

Članak 1.

Plan razvojnih programa za 2011. godinu s projekcijom za 2012. i 2013. godine sastoji se od dva dijela:

1. Plana razvojnih programa za 2011. godinu,

2. Projekcije plana razvojnih programa 2011.-2013. godinu.

Članak 2.

Planirano razdoblje izgradnje i dovršenja objekata prema planu za 2011. godinu je 31. 12. 2011. godine. Plan razvojnih programa usklađivat će se svaku godinu.

Članak 3.

Ovaj Plan razvojnih programa za 2011. godinu s projekcijom za 2012. i 2013. godinu stupa na snagu 01. 01. 2011. godine, a objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije».

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

Plan razvojnih programa

 

 

^ Gore