« Povratak

Nerazvrstane ceste

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
 ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 340-01/15-01/02
Urbroj: 2198/09-1-15-2
             
Starigrad Paklenica, 15. prosinca 2015. godine
 
 

Na temelju članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članaka 107. i 109. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na 17. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine, donijelo je:

 

ODLUKU
o izmjenama i dopunama odluke o nerazvrstanim cestama

Članak 1.

           Članak 1. Odluke o nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 5/15) mijenja se i glasi:

Ovom se Odlukom uređuje korištenje, upravljanje, održavanje, građenje, rekonstrukcija, zaštita, financiranje te poslovi nadzora na nerazvrstanim cestama na području Općine Starigrad.

Sastavni dio ove Odluke čini popis nerazvrstanih cesta na području Općine Starigrad za naselja Seline,  Starigrad i Tribanj.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Zadarske županije«.

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

Jure Tomić dipl. oec.

 
 
POPIS NERAZVRSTANIH CESTA  NA PODRUČJU OPĆINE STARIGRAD
(k.o. Starigrad)

 

OZNAKA CESTE

NAZIV CESTE

NASELJE

NC 001-SD

2. dio šetnice Kulina

Starigrad

NC 002-SD

Ulica Put Selina

Starigrad

NC 003-SD

Ulica J.J. Strossmayera

Starigrad

NC 004-SD

Ulica Brine

Starigrad

NC 005-SD

Ulica Tina Ujevića

Starigrad

NC 006-SD

Odvojak 1. Paklenička ul.

Starigrad

NC 007-SD

Ulica Kneza Mogorovića

Starigrad

NC 008-SD

Ulica S.S. Kranjčevićeva

Starigrad

NC 009-SD

Ulica Antuna Gustava Matoša

Starigrad

NC 010-SD

Ulica Glavice

Starigrad

NC 011-SD

Odvojak 1. Ul. Glavice

Starigrad

NC 012-SD

Odvojak 2. Ul. Glavice

Starigrad

NC 013-SD

Odvojak 3. Ul. Glavice

Starigrad

NC 014-SD

Ulica Starigradskih zidara

Starigrad

NC 015-SD

Osiječka ulica

Starigrad

NC 016-SD

Ulica Petra Zoranića

Starigrad

NC 017-SD

Odvojak 1. Ulica Petra Zoranića

Starigrad

NC 018-SD

Odvojak 2. Ulica Petra Zoranića

Starigrad

NC 019-SD

Odvojak 3. Ul. Petra Zoranića

Starigrad

NC 020-SD

Odvojak 4. Ul. Petra Zoranića

Starigrad

NC 021-SD

Ulica Ante Kolnaga

Starigrad

NC 022-SD

Ulica Ive Senjanina

Starigrad

NC 023-SD

Ulica Kralja Tomislava

Starigrad

NC 024-SD

Ulica Vladimira Nazora

Starigrad

NC 025-SD

Odvojak 1. Ul. Vladimira Nazora

Starigrad

NC 026-SD

Odvojak 2. Ul. Vladimira Nazora

Starigrad

NC 027-SD

Odvojak 3. Ul. Vladimira Nazora

Starigrad

NC 028-SD

Odvojak 1. Velebitska ul.

Starigrad

NC 029-SD

Odvojak 2. Velebitska ulica

Starigrad

NC 030-SD

Odvojak 3. Velebitska ulica

Starigrad

NC 031-SD

Odvojak 4. Velebitska ulica

Starigrad

NC 032-SD

Odvojak 5. Velebitska ulica

Starigrad

NC 033-SD

Odvojak 6. Velebitska ulica

Starigrad

NC 034-SD

Ulica Kneza Višeslava

Starigrad

NC 035-SD

Zagrebačka ulica

Starigrad

NC 036-SD

Odvojak 1. Ulica Dr. FranjeTuđmana

Starigrad

NC 037-SD

Ulica Svetog Jurja

Starigrad

NC 038-SD

Odvojak 1. Svetog Jurja

Starigrad

NC 039-SD

Odvojak 2. Svetog Jurja

Starigrad

NC 040-SD

Odvojak 3. Svetog Jurja

Starigrad

NC 041-SD

Odvojak 4. Svetog Jurja

Starigrad

NC 042-SD

Jazine

Starigrad

NC 043-SD

Ulica Ante Starčevića

Starigrad

NC 044-SD

Ulica Zvonimira Katalinića

Starigrad

NC 045-SD

Ulica Put Vitrenjaka

Starigrad

NC 046-SD

Vaganačka ulica

Starigrad

NC 047-SD

Ulica Put Bunara

Starigrad

NC 048-SD

Odvojak 1. Put Bunara

Starigrad

NC 049-SD

Dio 1. Ulica Alojzija Stepinca

Starigrad

NC 050-SD

Trg Stjepana Radića

Starigrad

NC 051-SD

Ražanačka ulica

Starigrad

NC 052-SD

Odvojak 1. Ražanačka ulica

Starigrad

NC 053-SD

Ulica Vjenceslava Novaka

Starigrad

NC 054-SD

Dio 2. Ulica Alojzija Stepinca

Starigrad

NC 055-SD

Dio 1. Velebitska ulica

Starigrad

NC 056-SD

Ulica Katića zidine

Starigrad

NC 057-SD

Odvojak 7. Velebitska ulica

Starigrad

NC 058-SD

Odvojak 1. Ulica Alojzija Stepinca

Starigrad

NC 059-SD

Ulica Stipana Bušljete

Starigrad

NC 060-SD

Ulica Senjski porat

Starigrad

NC 061-SD

Ulica Ljudevita Gaja

Starigrad

NC 062-SD

Tribanjska ulica

Starigrad

NC 063-SD

Ulica Put Plantaže

Starigrad

NC 064-SD

Lička ulica

Starigrad

NC 065-SD

Ulica Bana Jelačića

Starigrad

NC 066-SD

Varaždinska ulica

Starigrad

NC 067-SD

Kruškovačka ulica

Starigrad

NC 068-SD

Ulica don Ante Adžije

Starigrad

NC 069-SD

Ulica 7. Domobranske pukovnije

Starigrad

NC 070-SD

Odvojak 2. Ulica Alojzija Stepinca

Starigrad

NC 071-SD

Ulica Jurja Barakovića

Starigrad

NC 072-SD

Ulica Planinske satnije

Starigrad

NC 073-SD

Odvojak 1. Ulica Jose Dokoza

Starigrad

NC 074-SD

Ulica 112. brigade

Starigrad

NC 075-SD

Ulica 164. brigade

Starigrad

NC 076-SD

Koići

Starigrad

NC 077-SD

Odvojak 1. Uramovac

Starigrad

NC 078-SD

Odvojak 2. Uramovac

Starigrad

NC 079-SD

Odvojak 3. Uramovac

Starigrad

NC 080-SD

Odvojak 4. Uramovac

Starigrad

NC 081-SD

Odvojak 5. Uramovac

Starigrad

NC 082-SD

Odvojak 6. Uramovac

Starigrad

NC 083-SD

Odvojak 7. Uramovac

Starigrad

NC 084-SD

Odvojak 8. Uramovac

Starigrad

NC 085-SD

Odvojak 9. Uramovac

Starigrad

NC 086-SD

Milovci

Starigrad

NC 087-SD

Čavići

Starigrad

NC 088-SD

Odvojak 1. Lađin porat

Starigrad

NC 089-SD

Odvojak 2. Lađin porat

Starigrad

 

 

 

 

POPIS NERAZVRSTANIH CESTA  NA PODRUČJU OPĆINE STARIGRAD
(k.o. Seline)
 

OZNAKA CESTE

NAZIV CESTE

NASELJE

NC 001-SE

Ul. Ante Kneževića

Seline

NC 002-SE

Put Zuanovića

Seline

NC 003-SE

Odvojak 1. Put Zuanovića

Seline

NC 004-SE

Odvojak 1. Reljan

Seline

NC 005-SE

Odvojak 2. Reljan

Seline

NC 006-SE

Odvojak 3. Reljan

Seline

NC 007-SE

Odvojak 1. Dr. Franje Tuđmana

Seline

NC 008-SE

Odvojak  1. Put Bucića

Seline

NC 009-SE

Odvojak 2. Put Bucića

Seline

NC 010-SE

Odvojak 3. Put Bucića

Seline

NC 011-SE

              Odvojak 4. Put Bucića

Seline

NC 012-SE

Odvojak 5. Put Bucića

Seline

  NC 013-SE

              Odvojak 6. Put Bucića

Seline

NC 014-SE

Odvojak 7. Put  Bucića

Seline

NC 015-SE

Odvojak 8. Put  Bucića

Seline

NC 016-SE

              Odvojak 9. Put  Bucića

Seline

NC 017-SE

Odvojak 1. Put Jukića

Seline

NC 018-SE

Odvojak  2. Put Jukića

Seline

NC 019-SE

Ulica Put Bunarića

Seline

NC 020-SE

Odvojak 1. Ul. Put Bunarića

Seline

NC 021-SE

          Odvojak 2. Ul. Put Bunarića

Seline

NC 022-SE

Velebitska ulica

Seline

NC 023-SE

Ulica Put Jukića

Seline

NC 024-SE

Odvojak 2. Dr. Franje Tuđmana

Seline

NC 025-SE

Odvojak 3. Put Jukića

Seline

NC 026-SE

Odvojak 3. Dr. Franje Tuđmana

Seline

NC 027-SE

Odvojak 4. Dr. Franje Tuđmana

Seline

NC 028-SE

Ulica Željka Nekića

Seline

NC 029-SE

Odvojak 1. Ulica Željka Nekića

Seline

NC 030-SE

Odvojak 2. Ulica Željka Nekića

Seline

NC 031-SE

Odvojak 3. Ulica Željka Nekića

Seline

NC 032-SE

Odvojak 4. Ulica Željka Nekića

Seline

NC 033-SE

Odvojak 5. Ulica Željka Nekića

Seline

NC 034-SE

Odvojak 6. Ulica Željka Nekića

Seline

NC 035-SE

Odvojak 7. Ulica Željka Nekića

Seline

NC 036-SE

Odvojak 8. Ulica Željka Nekića

Seline

NC 037-SE

Odvojak 9. Ulica Željka Nekića

Seline

NC 038-SE

Odvojak 10. Ulica Željka Nekića

Seline

NC 039-SE

Odvojak 11. Ulica Željka Nekića

Seline

NC 040-SE

Odvojak 5. Dr. Franje Tuđmana

Seline

NC 041-SE

Ulica Put igrališta

Seline

NC 042-SE

Ul. Damira Tomljanovića Gavrana

Seline

NC 043-SE

Odvojak 1. Ul. Damira Tomljanovića Gavrana

Seline

NC 044-SE

Odvojak 2. Ul. Damira Tomljanovića Gavrana

Seline

NC 045-SE

Odvojak 3. Ul. Damira Tomljanovića Gavrana

Seline

NC 046-SE

Odvojak 4. Ul. Damira Tomljanovića Gavrana

Seline

NC 047-SE

  Odvojak 5. Ul. Damira Tomljanovića Gavrana

Seline

NC 048-SE

Odvojak 6. Ul. Damira Tomljanovića Gavrana

Seline

NC 049-SE

Odvojak 7. Ul. Damira Tomljanovića Gavrana

Seline

NC 050-SE

Odvojak 8. Ul. Damira Tomljanovića Gavrana

Seline

NC 051-SE

Put Splitvina

Seline

NC 052-SE

Odvojak 1. Put Jabukovca

Seline

NC 053-SE

Odvojak 2. Put Jabukovca

Seline

NC 054-SE

Odvojak 6. Dr. Franje Tuđmana

Seline

NC 055-SE

Odvojak 7. Dr. Franje Tuđmana

Seline

NC 056-SE

Put Jurlina

Seline

NC 057-SE

Odvojak 8. Dr. Franje Tuđmana

Seline

NC 058-SE

Ul. Ante Starčevića

Seline

NC 059-SE

Odvojak 9. Dr. Franje Tuđmana

Seline

NC 060-SE

Put Jaza

Seline

NC 061-SE

Odvojak 10. Dr. Franje Tuđmana

Seline

NC 062-SE

Odvojak 11. Dr. Franje Tuđmana

Seline

NC 063-SE

Odvojak 12. Dr. Franje Tuđmana

Seline

NC 064-SE

Vodovodna ulica

Seline

NC 065-SE

Odvojak 13. Dr. Franje Tuđmana

Seline

NC 066-SE

Odvojak 1. Put Dadići-Škiljići

Seline

NC 067-SE

Odvojak 2. Put Dadići-Škiljići

Seline

NC 068-SE

Odvojak 14. Dr. Franje Tuđmana

Seline

NC 069-SE

Odvojak 15. Dr. Franje Tuđmana

Seline

NC 070-SE

Odvojak 16. Dr. Franje Tuđmana 1. dio šetnice Kulina

Seline

 

 

 

 

POPIS NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE STARIGRAD
(k.o. Tribanj)
 

OZNAKA CESTE

NAZIV CESTE

NASELJE

NC 001-TR

Odvojak 1 Kozjača

Tribanj

NC 002-TR

Odvojak 2 Kozjača

Tribanj

NC 003-TR

Odvojak 1 Šibuljina

Tribanj

NC 004-TR

Odvojak 2 Šibuljina

Tribanj

NC 005-TR

Odvojak 1 Kopovine

Tribanj

NC 006-TR

Odvojak 1 Put Ljubotića

Tribanj

NC 007-TR

Odvojak 2 Put Ljubotića

Tribanj

NC 008-TR

Odvojak 3 Put Ljubotića

Tribanj

NC 009-TR

Odvojak 4 Put Ljubotića

Tribanj

NC 010-TR

Odvojak 5 Put Ljubotića

Tribanj

NC 011-TR

Odvojak 6 Put Ljubotića

Tribanj

NC 012-TR

Odvojak 7 Put Ljubotića

Tribanj

NC 013-TR

Duboka Kruscica

Tribanj

NC 014-TR

Put groblja (Duga punta)

Tribanj

NC 015-TR

Put Viništine

Tribanj

 

 

^ Gore