« Povratak

Odluka o uključivanju u projekt "Razvoj LEADER-ova pristupa u zadarskoj županiji"

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 303-01/10-01/3
Urbroj: 2198/09-1-10-1             
Starigrad Paklenica, 01. lipnja 2010. godine

            Na temelju članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 8. sjednici održanoj dana 01. lipnja 2010. godine, donosi

ODLUKU
o uključivanju u projekt
"Razvoj LEADER-ova pristupa u Zadarskoj županiji"

Članak 1.

Ovom Odlukom Općina Starigrad pristupa formiranju i djelovanju Lokalne akcijske grupe (u daljnjem tekstu: LAG) u podvelebitskom području Zadarske županije, kao jedan od osnivača. LAG se osniva radi ostvarivanja zajedničkih interesa svih uključenih sudionika u svrhu ruralnog i ukupnog razvoja LAG-om obuhvaćenog područja.

Članak 2.

Za predstavnika Općine Starigrad u procesu formiranja LAG-a imenuje se g. Marin Čavić, a kao njegov zamjenik Mario Zubčić.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Zadarske županije.

Obrazloženje:

Zbog potrebe sudjelovanja u formiranju Lokalne akcijske grupe  (LAG) u podvelebitskom dijelu Zadarske županije, Općina Starigrad donijela je odluku o priključenju i imenovala predstavnika i njegovog zamjenika.

Slijedom navedenog,  na 8. sjednici Općinskog vijeća Općine Starigrad donešena je odluka kako je navedeno u izreci.                                                                        

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore