« Povratak

Imenovanje ulica

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 015-08/11-01/1
Urbroj: 2198/09-1-11-2
             
Starigrad Paklenica, 28. srpnja 2011. godine
 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na 15. sjednici održanoj 28. srpnja 2011. godine, donosi:

 

ODLUKU
o imenovanju ulice

 

Na prijedlog Povjerenstva za imenovanje ulica Općinsko vijeće Općine Starigrad imenuje novoformiranu ulicu na području k.o. Seline: Put igrališta. 

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore