« Povratak

Dječji vrtić "Osmjeh" - Statut

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 601-01/14-01/03
Urbroj: 2198/09-1-14-2
             
Starigrad Paklenica, 23. listopada 2014. godine
 
 

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj: 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na 11. sjednici održanoj 23. listopada 2014. godine daje

 

PREDHODNU SUGLASNOST
na Izmjene i dopune Statuta dječjeg vrtića "Osmjeh"

Članak 1.

            Daje se predhodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta dječjeg vrtića „Osmjeh“.

Obrazloženje

Upravno vijeće dječjeg vrtića „Osmjeh“ uputilo je prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Osmjeh“ na predhodnu suglasnost Općinskom vijeću Općine Starigrad.

Sukladno članku 41.. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članku 10. Statuta Dječjeg vrtića „Osmjeh“, Općinsko vijeće Općine Starigrad  je na 11. sjednici održanoj 23. listopada 2014. godine donijelo odluku kako je navedeno u izreci.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore