« Povratak

Dječji vrtić "Osmjeh" - Financijski plan - 2011. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-02/10-01/2
Urbroj: 2198/09-1-10-1
             
Starigrad Paklenica, 09. prosinca 2010. godine

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07), i članka 30. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na 12. sjednici održanoj 09. prosinca 2010. godine donosi: 

ODLUKU
o prihvaćanju Financijskog plana za 2011. godinu
Dječjeg vrtića "Osmjeh"

Članak 1.

            Prihvaća se Financijski plan dječjeg vrtića «Osmjeh» za 2011. godinu.

Članak 2.

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije».

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

Financijski plan za 2011. godinu

 

 

^ Gore