« Povratak

Općinsko vijeće - 27. sjednica - Zapisnik

Z A P I S N I K

- sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u petak 17. travnja 2013. godine u vijećnici Općine Starigrad u 09:00 sati.

 

Predsjednik Jure Tomić 27. sjednicu  sazvao je za 17. travnja 2013. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 17. travnja 2013. godine u 09:00 sati.

Prisutni vijećnici: predsjednik Jure Tomić, Ante Jukić, Zoran Šikić, Tome Dokoza, Stanko Sjauš, Role Dokoza, Ante Marasović, Marijan Knežević, Nediljko Sjauš, Tomislav Ramić, Jole Petričević

i ostali: načelnik Krste Ramić, zamjenica načelnika Marina Vukić zapisničar Marija Jukić,

Odsutni vijećnici: Dragan Jurlina (stigao u 9.01 sati) i Tomica Milovac

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 27. sjednicu i utvrdio kvorum za početak rada sjednice, prisutno je jedanaest vijećnika, odsutani vijećnici Tomica Milovac i Drgan Julrina.

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog red. Dnevni rad dan na raspravu, nitko se nije javio za raspravu te je  Dnevni red dan na glasovanje te se prihvaća većinom glasova (10 glasova Za i 1 Protiv).  Za sjedicu je utvrđen slijedeći:

 

            DNEVNI RED:

  1. Izmjene i dopune Odluke o raspisivanju izbora za vijeće Mjesnih odbora Općine Starigrad.

Ad1) Predsjednik objašnjava zašto je bilo potrebno sazvati sjednicu zbog gore navedenog Dnevnog reda i daje riječ načelniku općine Krsti Ramić. (Dragan Jurlina je stigao u 9.01 sati). Načelnik zahvaljuje na odazivu i naglašava da je Odluka o raspisivanju  izbora za vijeće MO rađena po naputku pravnog savjetnika Udruge općina  i po zakonu, međutim izborno povjerenstvo je imalo zahtjev da se u odluci navede točan datum održavanja izbora za Vijeće Mjesnih odbora umjesto kao u donešenoj odluci u kojoj je navedeno da će se održati kao i izbori za Općinsko vijeće Općine Starigrad.

Predsjednik otvara raspravu, nitko se nije javio za raspravu te je temeljem članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 19/13-pročišćeni tekst) i članka 66. Statuta Općine Starigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije br. 4/13 i 7/13), Općinsko vijeće, jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                           I s p r a v a k  o d l u k e

            O raspisivanju izbora za vijeće mjesnih odbora Općine Starigrad od 28. veljače 2013. godine na način da članak 4. stavak 2. sada glasi „ izbori će se održati 19. svibnja 2013. godine u vremenu od 7:00 do 19:00 sati“.

 

Sjednica je završila sa radom u 9.04 sati.

 

     Zapisničar                                                                                      Predsjednik OV

    Marija Jukić                                                                                  Jure Tomić, dipl.oec.

   

 

^ Gore