« Povratak

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinski načelnik
 
Klasa: 342-01/14-01/25
Urbroj: 2198/09-2-14-1
             
Starigrad Paklenica, 29. prosinca 2014. godine
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj  i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj: 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 46. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj: 4/13, 7/13 i 11/13), Općinski načelnik Općine Starigrad dana 29. prosinca 2014. godine, d o n o s i : 

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA
POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU
OPĆINE STARIGRAD ZA 2015. GODINU
        

I.  UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Starigrad za 2015. godinu određuje se:

 • Plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom
 • Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom
 • Popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru
 • Mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti

 

II.  PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

Članak 2.

Općina Starigrad upravlja pomorskim dobrom u skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj: 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj: 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i ovim Planom na način da:

 • zaštićuje i održava pomorsko dobro u općoj upotrebi,
 • dodjeljuje koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne isključuju niti ograničavaju opću upotrebu pomorskog dobra, putem vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Starigrad.

Članak 3.

Nadzor nad korištenjem pomorskog dobra vrši komunalno redarstvo Općine Starigrad. Ukoliko isto utvrdi da se korištenje pomorskog dobra ne vrši na način propisan zakonom, odnosno da je u suprotnosti sa koncesijskim odobrenjem, izdanim od strane Vijeća za izdavanje koncesijskih odobrenja Općine Starigrad, komunalno redarstvo dužno je o tome obavijestiti nadležnu Lučku kapetaniju, druga nadležna tijela te vijeće za izdavanje koncesijskog odobrenja Općine Starigrad.

 

III.  SREDSTVA ZA REDOVNO UPRAVLJANJE

Članak 4.

Za provedbu mjera redovnog upravljanja pomorskim dobrom u smislu točke II. ovog Plana koristiti će se sredstva u procijenjenom iznosu od 420.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u proračunu Općine Starigrad iz slijedećih izvora:

 • iz sredstava od naknade za izdana koncesijska odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Starigrad,
 • iz sredstava od naknada za izdane koncesije na pomorskom dobru na području Općine Starigrad koja pripadaju istoj.

Sredstva prikupljena na način naveden u stavku 2. ovog članka koriste se sukladno njihovom pritjecanju za:

 • izradu dokumentacije za sanaciju i uređenje pomorskog dobra,
 • održavanje i izgradnju objekata i uređaja koji se nalaze na pomorskom dobru,
 • utrošak vode i električne energije na pomorskom dobru,
 • čišćenje i održavanje kupališta, plaža i njima pripadajućih zelenih površina,
 • provođenje ispitivanja kakvoće mora na plažama te organizaciju i provedbu poslova koji se tiču sigurnosti kupača na plažama,
 • naknade za rad i troškove članovima Vijeća za izdavanje koncesijskih odobrenja Općine Starigrad.

 

IV.  POPIS DJELATNOSTI

Članak 5.

Na pomorskom dobru na području Općine Starigrad mogu se obavljati djelatnosti propisane Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru iz tablice 2 Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru, navedene u ovom planu.

 

V.  MIKROLOKACIJE

Članak 6.

Vijeće za izdavanje koncesijskih odobrenja Općine Starigrad, u postupku rješavanja zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja, određuje mikrolokacije na morskoj obali za obavljanje onih djelatnosti na pomorskom dobru za koje je određivanje mikrolokacije propisano navedenom Uredbom. Mikrolokacije za obavljanje djelatnosti iz članka 5 ovog Plana te njihov broj mogu se određivati na slijedećim dijelovima pomorskog dobra:

DJELATNOST

SREDSTVO

MIKROLOKACIJA

ČEST. ZEM.

 Iznajmljivanje sredstava

Brodica na motorni pogon

Starigrad: Lučica - Bikarija

5119 k.o. Starigrad

Starigrad: Tikvene Dražice

3837,  k.o. Starigrad

Starigrad: Uprava NP Paklenica

5124 k.o. Starigrad

Starigrad: Ulica Sv. Jurja

4741,4742 k.o. Starigrad

Seline: Lučica

5004 k.o. Seline

Tribanj Kruščica

2217,2218,2221, sve k.o. Tribanj

Tribanj Šibuljina

3223, 3226, sve k.o. Tribanj

Jedrilica, brodica na vesla

Starigrad: Lučica - Bikarija

5119 k.o. Starigrad

Starigrad, Tikvene Dražice

3837 k.o. Starigrad

Starigrad: Uprava NP Paklenica

5124 k.o. Starigrad

Starigrad: Ulica Sv. Jurja

4741,4742 k.o. Starigrad

Starigrad: Mulo Marasovića - Kulina

3836/1 k.o. Starigrad

Starigrad: Kulina– Jaz Škiljića

3836/3 k.o. Starigrad

Seline, Lučica

5004 k.o. Seline

Tribanj Kruščica

2217,2218,2221, sve k.o. Tribanj

Tribanj Šibuljina

3223, 3226, sve k.o. Tribanj

Skuter

Starigrad: Uprava NP Paklenica

5124, 5091/1, sve k.o. Starigrad

Starigrad: Ulica Sv. Jurja

4741,4742 k.o. Starigrad

Seline

5005 k.o. Seline

Seline: Pisak

4253/1 k.o. Seline

Tribanj Šibuljina

3223, 3226, sve k.o. Tribanj

Dječiji skuter do 2 kw

Starigrad:Uprava NP Paklenica

5124, 5091/1 k.o. Starigrad

Starigrad: Ulica Sv. Jurja

4741,4742 k.o. Starigrad

Seline

5005  k.o. Seline

Seline: Pisak

4253/1 k.o. Seline

Tribanj Šibuljina

 

3223, 3226, sve k.o. Tribanj

Sredstvo za vuču opremom ( banana, tuba, gume, skije, padobran i sl.)

 

 

 

Starigrad: Ulica S. Bušljete- Tikvene Dražice

5091/1, 3837, sve k.o. Starigrad

Starigrad: Lučica- Bikarija

 

5119

k.o. Starigrad

Starigrad: Ulica Sv. Jurja

4741,4742 k.o. Starigrad

Starigrad: Jaz Škljića

3836/3

Seline

5005 k.o. Seline

Seline: Pisak

4253/1 k.o. Seline

Daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl.

Starigrad: Ulica S. Bušljete - Tikvene Dražice

5091/1, 3837, sve k.o. Starigrad

Starigrad: Bikarija,

5119, , 3836/1, 3836/3 sve k.o. Starigrad

Starigrad – Ulica Sv. Jurja-

4741, 4742 k.o. Starigrad

Starigrad: Mulo Marasović-Kulina

3836/1 k.o. Starigrad

Starigrad: Kulina -Jaz Škiljića

3836/1 k.o. Starigrad

Seline, Pisak

5005 k.o. Seline

Seline: Pisak

4253/1 k.o. Seline

Tribanj – Šibuljina, Kamp Punta Šibuljina

3226 k.o. Tribanj

Pribor i oprema za ronjenje, kupanje i sl.

Starigrad: Tikvene Dražice

3837  k.o. Starigrad

Starigrad - Bikarija,

5119 k.o. Starigrad

Starigrad: Ulica Sv. Jurja,

4741, 4742 k.o. Seline

Starigrad: Jaz Škiljića

3836/3 k.o. Seline

Seline

5005 k.o. Seline

Seline: Pisak

4253/1 k.o. Seline

Tribanj – Šibuljina: Kamp Punta Šibuljina

3226 k.o. Tribanj

 Ugostiteljstvo i trgovina

Kiosk,  prikolice, montažni objekti do 12 m2 i sl.

Starigrad: Trg S. Radića

5091/10, 5091/11, 5120 k.o. Starigrad

Seline: Pisak

4253/1 k.o. Seline

Štand (rukotvorine, igračke, suveniri i sl.)

Starigrad - Bikarija, Trg S. Radića

5119 k.o. Starigrad

Starigrad – Ulica Sv. Jurja

4742 k.o. Starigrad

Ambulantna prodaja (škrinja, aparati za sladoled, pop-corn i sl. )

Starigrad, Bikarija, Trg S. Radića

4736/3,5119 k.o. Starigrad

Starigrad, Tikvene Dražice

3837 k.o. Starigrad

Starigrad: Ulica S. Bušljete

5091/1 k.o. Starigrad

Starigrad: Od Hotela Alan – Jaz škiljića

3836/1, 3836/3 k.o. Starigrad

Seline

5005 k.o. Seline

 Komercijalno - rekreacijski sadržaji

Aqua park i drugi morski sadržaji

Starigrad, Hotel Alan – Jaz Škiljića

3836/1 3836/3 k.o. Starigrad

Zabavni sadržaji

Starigrad: Trg. S Radića

5119 k.o. Starigrad

Starigrad: Nasip u ulici dr. F. Tuđmana

5123 k.o. Starigrad

Seline

5005 k.o. Seline

Seline: Pisak

4253/1 k.o. Seline

Tribanj – Šibuljina

3223 k.o. Tribanj

Kamp Punta Šibuljina -

3226 k.o. Tribanj

Suncobrani, ležaljke

Starigrad: Od Riva – Tikvene Dražice

5116, 5091/6, 5117, 3837, sve k.o. Starigrad

 

Starigrad: Bikarija

5119 k.o. Starigrad

Starigrad: Ulica Sv. Jurja

4741, 4742 k.o. Starigrad

Starigrad: Mulo Marasovića – Jaz Škiljića

3836/1, 3836/3 sve k.o. Starigrad

Seline

5005 k.o. Seline

Seline: Pisak

4253/1 k.o. Seline

Tribanj – Šibuljina

3223 k.o. Tribanj

Kamp Punta Šibuljina

3226  k.o. Tribanj

Tribanj Sv. M. Magdalena

2038 k.o. Tribanj

Kulturne, komercijalne, zabavne, športske priredbe

Starigrad: Bikarija

5119, 4736/1, 4736/3 k.o. Starigrad

Točan raspored svake pojedine lokacije za obavljanje određene djelatnosti bit će određen grafičkim prikazom koji je sastavni dio izdanog koncesijskog odobrenja.

Broj izdanih koncesijskih odobrenja po određenoj lokaciji ovisan je prostornim uvjetima i mogućnostima lokacije.

Za pokretne objekte u vlasništvu Općine Starigrad, koji se nalaze na pomorskom dobru, Općina Starigrad provodi javni natječaj. Cijena utvrđena javnim natječajem se plaća dio kao naknada za koncesijsko odobrenje i to do visine iznosa propisanog Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru za predmetnu djelatnost, a ostatak iznosa kao zakup poslovnog prostora.

Članak 7.

Ovaj Godišnji plan stupa na snagu 01. siječnja 2015. godine, a objaviti će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

                                                                              Općinski načelnik:

                                                                               Krste Ramić dipl. oec.

 

^ Gore