« Povratak

Obavijesti

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
 
 

OBAVIJEST
 

Članak 13. Zakona o javnoj nabavi – sprječavanje sukoba interesa

 

Sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11 i 83/13), Općina Starigrad objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

-      FLIPPER d.o.o., Petra Zoranića 15, Starigrad

 

 

^ Gore