« Povratak

Općinsko izborno povjerenstvo

OPĆINA STARIGRAD
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE STARIGRAD
 
     OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE STARIGRAD, na osnovi članka 30. stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 44/05),  propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ 3.

 

1.      Kandidacijske liste za izbor članova Vijeća mjesnih odbora predložene od strane političkih organizacija potpisuje ovlaštena osoba :

-          općinske organizacije stranke Općine Starigrad  ili

-          županijske organizacije stranke Zadarske Županije ili

-          organizacija stranke na nivou Republike Hrvatske

2.      Ove obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnim pločama Općine Starigrad, Tribanj i Seline i u Službenom glasniku Zadarske županije.

 
 
Klasa: 023-05/09-01/1
Ur. broj: 2198/09-2-10-2
Starigrad, 05. siječnja 2010.godine

                                                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG

IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE STARIGRAD:

                                                                                        ___________________

 

^ Gore