« Povratak

Općinsko izborno povjerenstvo

OPĆINA STARIGRAD
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE STARIGRAD
 
     OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE STARIGRAD, na osnovi članka 30. stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 44/05),  propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ 1.

O OBRASCIMA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE STARIGRAD

 

1.  Pripreme i provođenje izbora za Vijeća Mjesnih odbora obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.

2.  Obrasci iz točke jedan ovih Obvezatnih uputa nosit će oznake OLS.

3.  Ako za pojedine radnje nije Obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac, tijela za provođenje izbora odredit će sadržaj i oblik akta u skladu s odredbama Zakona, kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće izborne radnje, o čemu će prije donošenja akta izvijestiti Općinsko izborno povjerenstvo Općine Starigrad.

4.  Obrasci za provođenje izbora su:

      – O-1 – Prijedlog liste kandidata za članove Vijeća MO,
      – O-2 – Prijedlog nezavisne liste kandidata za članove Vijeća MO,
      – O-3 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana Vijeća MO,
      – O-4 – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provođenje izbora
       – O-5 – Rješenje o imenovanju povjerenstva za izbor članova Vijeća mjesnih odbora,
       – O-6 – Rješenje o imenovanju biračkih odbora,
       – O-7 – Rješenje o određivanju biračkih mjesta,
       – O–8 – Potpisi birača za nezavisne liste

5.  Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa, ali nisu predmet objave.

6.  Ove obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Starigrad, Tribanj i Seline i u Službenom glasniku Zadarske županije.

 
 
Klasa: 023-05/09-01/1
Ur. broj: 2198/09-2-10-2
Starigrad, 05. siječnja 2010.godine

                                                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG

IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE STARIGRAD:

                                                                                        ___________________

 

^ Gore