« Povratak

Općinsko izborno povjerenstvo

OPĆINA STARIGRAD
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE STARIGRAD
 

PRIOPĆENJE 2.

o provođenju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora 21. veljače 2010.g.

 

    1.  Izbori za članove vijeća mjesnih odbora provode se u skladu sa Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i obvezatnim uputama i priopćenjima ovog Općinskog izbornog povjerenstva.

    2.  Članove Vijeća mjesnih odbora biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života, koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora na području općine Starigrad upisani u popis birača (aktivno biračko pravo).

Za člana Vijeća mjesnog odbora može se kandidirati i biti izabran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života, koji ima prebivalište na području mjesnog odbora općine Starigrad(pasivno biračko pravo).

   3.  Broj članova vijeća mjesnih odbora općine Starigrad određen je Odlukom Općinskog načelnika o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora Općine Starigrad od 5. siječnja 2010. god.

    4.  Članovi vijeća mjesnih odbora  biraju se proporcionalnom izbornom metodom na način da cijelo područje mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu.

    5.  Kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora  mogu predlagati političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači.

    Dvije ili više registriranih političkih stranaka mogu predložiti koalicijsku listu za izbor članova  vijeća mjesnih odbora.

    6.  Kad birači predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za pravovaljanost liste potrebno je prikupiti     10 % potpisa birača mjesnog odbora, prema popisu birača s posljednjih provedenih izbora za     Predsjednika Republike Hrvatske 2009. god.

Mjesni odbor

 

Broj članova vijeća MO

Broj birača

Broj potrebnih potpisa birača nezavisnih lista

Starigrad Paklenica

7

1187

119

Seline

5

490

49

Tribanj

5

355

35

    Svaki birač može svojim potpisom podržati samo jednu kandidacijsku listu.
    Nositelj liste prvi je predloženi kandidat na listi.

    7.  Prijedloge lista dostavljaju političke stranke i birači (nezavisne liste) Povjerenstvu za izbor članova Vijeća MO u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora, najkasnije do 17. siječnja 2010. god. do 24,00 sata.

   8.  Povjerenstvo za izbor članova vijeća MO dežurat će u sjedištu Općine Starigrad radi  zaprimanja lista

-  14. siječnja 2010. god. (četvrtak) od 15,00 do 20,00 sati,

-  15. siječnja 2010. god. (petak) od 15,00 do 20,00 sati,

-  16. siječnja 2010. god. (subota) od 08,00 do 15,00 sati

-  a 17. siječnja 2010. godine (nedjelja) od 08,00 – 24,00 sata.

     9.  Obrasci za provođenje izbora mogu se preuzeti u sjedištu Povjerenstva za izbore članova vijeća MO u Općini Starigrad:

                O–1 -  Prijedlog liste kandidata za članove vijeća MO

                O–2 -  Prijedlog nezavisne liste kandidata za članove vijeća MO

                O–3 -  Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća MO

                O–8 -  Potpisi građana za nezavisnu listu za Vijeće MO 

 

Starigrad, 05. siječnja 2010. god.

                                                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG

IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE STARIGRAD:

                                                                                        ___________________

 

^ Gore