« Povratak

Općinsko izborno povjerenstvo

OPĆINA STARIGRAD
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE STARIGRAD
 

PRIOPĆENJE 1.

o provođenju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora 21. veljače 2010.g.

 

1.  Odlukom Općinskog načelnika Općine Starigrad od 5. siječnja 2010. god. Klasa: 023-05/09-01/1, Ur. broj: 2198/09-2-10-2 raspisani su izbori za članove Vijeća mjesnih odbora Općine Starigrad..

2.  Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora održati će se u nedjelju 21. veljače 2010god.

3.  Na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/05).

4.  Odluka o raspisivanju izbora  biti će objavljena  na oglasnoj ploči Općine Starigrad, Službenom glasniku Zadarske županije, službenim web stranicama Općine Starigrad i dnevnom listu VOX.

     5.  Izborni rokovi počinju teći od dana  6. siječnja 2010. godine od 00:00 sati. 

     6.  Tijela za provođenje izbora su:

-  Općinsko izborno povjerenstvo Općine Starigrad
-  Povjerenstvo za izbor članova Vijeća MO
-  Birački odbori za svaki MO

7.  Općinsko vijeće Općine Starigrad Odlukom od 16. prosinca 2009.god. Klasa: 013-01/09-01/3, Ur. Broj: 2198/09-1/1-09-1 imenovalo je općinsko izborno povjerenstvo Općine Starigrad u sastavu:

1. ANTE MILOVAC

Predsjednik

2. SLAVICA PETRUS

Član

3. SUZANA GALAC

Član

4. SANJA MILIČEVIĆ

Zamjenik predsjednika

5. LUCIANA BAJLO ČOLAK

Zamjenik člana

6. TANJA LEDENKO

Zamjenik člana

8.  O svim važnim informacijama Općinsko izborno  povjerenstvo Općine Starigrad će redovito izvještavati građane putem priopćenja, te izdavanjem obvezatnih uputa.

 

Starigrad, 05. siječnja 2010. god.

                                                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG

IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE STARIGRAD:

                                                                                        ___________________

 

^ Gore